-Jeg ønsker ikke at det skal sås tvil om at det er tilstrekkelig distanse og habilitet dersom vi gjør denne gjennomgangen selv. Vi er helt avhengige av at det er tillit til det arbeidet som nå gjøres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Reaksjonen som kom fra flere hold i mediene i dag har gjort at den fulle gjennomgangen skal gjøres av eksterne. Mandat, sammensetning av utvalget og tidsrammen for gjennomgangen vil bli klart på et senere tidspunkt.