Oppdatering fredag 6. august klokken 1200

Politiet har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten vedrørende drapet som fant sted natt til 1. august 2021 på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Døden antas å skyldes forblødning fra stikkskade. Politiet har tatt beslag i antatt drapsvåpen. Avdødes pårørende er varslet.

Hovedsiktede, en mann i 40 årene fra Polen, forblir varetektsfengsel i full isolasjon med brev- og besøksforbud. Fengslingen er begrunnet med bevisforspillelsesfare og unndragelsesfare.

Politiets etterforskning pågår fortsatt for fullt og vi avventer flere svar på undersøkelser fra åstedet. Det vil også bli gjennomført nye avhør.  

--------------------------------------------------------------------------------
Politiadvokat Eirik Braathen i Øst politidistrikt er tilgjengelig på tlf. 969 46 806 mellom kl. 12 og 1245 fredag 6. august.

Oppdatering tirsdag 3. august klokken 0800:
Etterforskingen fortsetter. Av hensyn til det pågående arbeidet har ikke politiet noe nytt å melde.

 

Oppdatering mandag 2. august klokken 1450:
Påtalemyndigheten har fått medhold i sin begjæring om varetektsfengsling av siktede i 4 uker. Siktede undergis brev- og besøksforbud i hele perioden, samt fullstendig isolasjon i to uker.

Politiets etterforskning pågår fortsatt og vi avventer svar på ulike tekniske undersøkelser, blant annet fra åstedsundersøkelse og obduksjon av avdøde.

 

Oppdatering mandag 2. august klokken 1100
Politiet planlegger ingen ny oppdatering før fengslingskjenneslen foreligger. Vi antar denne kommer i løpet av ettermiddagen. 

Medier som ønsker å avklare praktiske forhold kan kontakte pressevakt på telefon 488 66 885. 

 

Oppdatering mandag 2. august klokken 0930
Siktede, en polsk mann i 40-årene, blir fremstilt for varetektsfengsling i ettermiddag (kl. 1300), som kontorforretning.

Vi er fortsatt i en tidlig fase av etterforskningen, og det gjenstår en rekke etterforskningsskritt. Sentralt i det videre arbeidet blir å kartlegge hendelsesforløpet, fortsette tekniske undersøkelser på åstedet og gjennomføre avhør av siktede og vitner.

Av hensyn til den pågående etterforskingen har vi ingen flere opplysninger å gi nå om hendelsesforløp, dødsårsak eller hva som er fremkommet i avhør av siktede.

Oppdatering søndag 1. august klokken 1915:
Opplysninger fra det tekniske arbeidet og fra avhør har redusert mistankegrunnlaget mot fem av de siktede. De fem vil bli løslatt så snart det er praktisk mulig.

Samtidig er mistankegrunnlaget styrket mot den sjette siktede, fordi opplysninger fra det tekniske arbeidet og fra avhør knytter ham til handlingen. Vedkommende er en polsk mann i 40-årene som er bosatt på adressen.

Den siktede mannen samtykker til fengsling gjennom kontorforretning, men han erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.

 

Oppdatering søndag 1. august klokken 17:
Politiets etterforsking fortsetter med full styrke ut over søndag ettermiddag og kveld.

Hendelsesforløpet er fortsatt uoversiktlig, og vi må derfor være sparsommelig med opplysninger om de faktiske forholdene.  

Når det gjelder relasjonen mellom de involverte, kan vi bekrefte at de siktede bor eller har vært på besøk i den aktuelle boligen. Utover dette er det for tidlig å kommentere relasjonene ytterligere.

Samtlige av de siktede er nå i avhør. Gjennomføringen er noe krevende fordi vi er avhengig av tolk i flere ulike språk.

Hvorvidt siktelsene vil bli opprettholdt blir fortløpende vurdert, og vil avhenge av hva som fremkommer i avhør. Dersom politiet vurderer at vilkår for varetektsfengsling er oppfylt for noen av de siktede, planlegger vi å fremstille for fengsling i løpet av mandag.

 

Oppdatering søndag 1. august klokken 1300
Hendelsesforløpet er uoversiktlig, og vi må derfor fortsatt være svært sparsommelig med opplysninger om de faktiske forhold.  

Seks personer er nå pågrepet og siktet i saken. De befinner seg nå på politihuset i Lillestrøm der de vil bli avhørt i løpet av ettermiddagen.

Vi kan fortsatt ikke si noe om eventuell relasjon mellom avdøde og de siktede, eller gi mer informasjon om dem.  

Etterforskingen fortsetter for fullt utover dagen, med både åstedsundersøkelse og avhør av vitner og siktede.

Oppdatering søndag 1. august klokken 1100:
Rettelse:
Avdøde er litauisk borger (ikke polsk). 

 

Oppdatering søndag 1. august klokken 0950:
Antatt gjerningsperson ble pågrepet natt til søndag. 

Oppdatering søndag 1. august 2021 klokken 0935:
Avdøde er en litauisk statsborger i slutten av 50-årene.

Operasjonssentralen i Øst politidistrikt ble natt til søndag varslet av AMK om en mann som angivelig var utsatt for en alvorlig voldshendelse. Få minutter senere får politiet melding om at mannen er omkommet.

Det er igangsatt teknisk og taktisk etterforsking for nærmere å avklare omstendighetene rundt hendelsen.

Det er begjært en rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde. Politiet antar denne vil skje i løpet av mandag eller tidlig i uken.

Av hensyn til den innledende og pågående etterforskingen har politiet ingen flere opplysninger å gi om hendelsen nå.