Politiet har informert de pårørende om at vi ikke lengre ser det som sannsynlig å kunne finne den 78-år gamle Nils Kristian Guttorm i live. Han har vært borte siden onsdag da han dro ut på tur og ble meldt savnet torsdag morgen.

-Det er nå søkt i et areal på om lag 33 kvadratkilometer, og det meste av dette er finsøkt. Mannskapene har gått ca 3000 kilometer. Det er også søkt i et ytterligere større areal med drone og helikopter. Elva er søkt med overflatedykkere i 10 kilometer, samt vannkikkert og strandsøk fra Karasjok og oppover.

Det er nedlagt en enorm innsats fra alle som har deltatt, i håp om å finne mannen i live. Men til tross for iherdig innsats må vi erkjenne at det har ikke latt seg gjør. -Nå avslutter vi søk og rednings-aksjonen og går over til SEAO-aksjon - Søk etter antatt omkommet.

Politiet vil nå analysere videre alt som er innkommet, og legge nye planer for et søk. Når vi kan gå i gang med et nytt søk er for tidlig å si, det er avhengig av hvilke ressurser som blir bestemt skal iverksettes.

-Jeg vil takke alle de som har vært ute å lett etter Guttorm. Røde Kors, Norske redningshunder, sivilforsvaret, forsvaret, Brann, SNO, elvevakter, venner og bekjente, frivillige kjentfolk  og egne mannskaper - Takk til dere alle. Vi har hatt over hundre personer ute i leting i døgnet. De har gjort en formidabel innsats og er nå slitne. Dessverre gav ikke søket resultat, det er krevende for alle, sier Syversen.