Kripos´ narkotikastatistikk inneholder både toll- og politibeslag, og viser at det i 2021 ble registrert 9286 narkotikasaker. Sammenlignet med perioden 2017-2019 er det en saksreduksjon på rundt 25 prosent. Nedgangen fra samme periode i fjor er på rundt 14 prosent, og gjelder både i foreleggssaker og i alvorlige narkotikasaker.

– Årsakssammenhengene til nedgangen er ikke en del av analysene som gjøres ved seksjon for narkotikakriminalitet. Kripos ser på mengder, styrkegrad og typer stoff, men vi sitter ikke på det totale bildet for årsaker til beslagsutviklingen, sier leder for seksjon for narkotikaanalyse ved Kripos, Kari Frey Solvik.

Noe økning i cannabisbeslag etter nedgang i fjor

Første halvår er det beslaglagt 1 365 kg hasj, marihuana og cannabisplanter fordelt på 4 642 beslag.

– Totalt antall beslag er på samme nivå som i 2020. Etter en stor reduksjon i hasjbeslag i fjor, er det noe økning både i antall beslag og beslaglagt mengde i år. Det er allikevel få beslag sett i et tiårsperspektiv, sier Solvik.

Som tidligere år, er det gjort en rekke beslag av cannabisfrø samt ulike produkter med THC, blant annet cannabisolje, ca. 2,5 kg godteri og vel 5 kg kaker.

Første halvår er det beslaglagt ca. 24 kg kokain fordelt på 682 beslag. Antall beslag er ca. 8 % lavere enn i 2020.

– Nedgangen i kokainbeslag er dermed noe mindre enn den generelle saksnedgangen. Beslaglagt kvantum er noe mindre enn i fjor. For amfetamin er det så langt i år beslaglagt vesentlig mindre enn i fjor, men omtrent på gjennomsnittet for det siste tiåret, sier Solvik.

Første halvår er det beslaglagt ca. 216 kg amfetaminer (amfetamin og metamfetamin) fordelt på 1 916 beslag. Etter at amfetaminbeslagene økte betydelig i fjor, er det i år en reduksjon på 32 % i antall beslag.

Betydelig beslagsreduksjon i MDMA etter rekordtall i 2020

Første halvår 2021 er det beslaglagt ca. 12 200 tabletter og ca. 2 kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale fordelt på 457 beslag. Det beslaglagte pulveret tilsvarer ca. 11 300 tabletter med styrkegrad 150 mg/tablett. Mens det var rekordhøye beslagstall for MDMA i 2020, har det vært en betydelig beslagsreduksjon det siste halvåret. Antall beslag er ca. 40 % lavere enn i fjor, og både antall beslag og beslaglagte mengder er mindre enn på mange år.

Det er beslaglagt 30,4 kg heroin fordelt på 286 beslag første halvår. Det er en reduksjon på ca. 13 % i antall beslag sammenlignet med fjoråret. Kvantumet er høyere enn i fjor, men noe lavere enn gjennomsnittet for det siste tiåret.

Både i 2020 og 2021 er det registrert enkelte heroinbeslag med svært høy styrkegrad (40-65 %). Det vil si at stoffet er tre – fire ganger mer potent enn de typiske heroinbeslagene. Siden de potente stoffene ikke skiller seg ut fra vanlige heroinkvaliteter i utseende eller konsistens, representerer de en økt fare for overdoser og dødsfall.

Narkotikastatistikk 1. halvår 2021