I forbindelse med kampen vil det være midlertidige sperringer rundt Aspmyra stadion. Dette gjelder krysset Torvgata- Hålogalandsgata ned til rundkjøring i Frithjof Nansens vei som blir stengt i begge retninger i tidsrommet 15.00-22.00. Hålogalandsgata fra rundkjøring i Frithjof Nansen svei vil være stengt opp til innkjørsel Märthas gate.

Det vil være parkeringsforbud fra kl 15.00-22.00 på samme strekning, og politiet oppfordrer til at tilskuerne lar bilen stå for å unngå trafikale utfordringer før og etter kamp.

Glasshuset vil være stengt fra torsdags kveld 21.00 til fredags morgen 06.00.

Med 6000 utsolgte billetter vil det blir kødannelser, og politiet oppfordrer de som skal på kampen om å følge anviste innganger og utganger, og sette seg inn i reglene som gjelder.

Politiet ønsker alle som skal på kamp en fin opplevelse i trygge rammer.