Bilde fra Ukraina

Etterforskningsgruppen mener de 12 personene har hatt forskjellige roller i et nettverk av kriminelle som står bak alvorlige dataangrep rettet mot over 1.800 ofre i 71 land, inkludert dataangrepet mot Hydro i mars 2019. Gruppen har systematisk angrepet store selskap, og lammet virksomheten deres med skadevare.

– Aksjonen begynte tirsdag 26. oktober, og en delegasjon fra Kripos er i Ukraina for å bistå i etterforskningen, som koordineres av Europol, sier leder for seksjon for datakriminalitet ved Kripos, Håvard Aalmo.

Under aksjonen ble det tatt beslag i store mengder elektroniske enheter, kontanter og flere dyre biler.

– Arbeidet fremover, både i Ukraina og i Norge, vil i det vesentlige være knyttet til avhør og gjennomgang av store datamengder som er sikret i forbindelse med aksjonen, sier Aalmo.

Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos har deltatt i den Europol- og Eurojust-koordinerte etterforskningen som følge av løsepengevirus-angrepet mot Hydro i mars 2019. Hydro betalte ikke løsepenger, men angrepet har kostet Hydro 800 millioner kroner.

­­– Aksjonen viser at det er mulig å komme videre med en anmeldelse av slike angrep, slik Hydro gjorde, og at det nytter å etterforske. Det har vært nitid og møysommelig arbeid å finne frem til disse personene, men politiet har hatt god progresjon gjennom å følge sporene som er hentet inn i etterforskningen, sier Håvard Aalmo.

Kripos har samarbeidet med franske, britiske og ukrainske politimyndigheter i et såkalt "Joint investigation team" (JIT), initiert av fransk politi. I tillegg har det vært tett samarbeid med amerikanske, nederlandske, og sveitsiske og tyske politimyndigheter.

– Vi har etterforskere, teknikere, påtale, analyse, liasoner og annet personell i Ukraina for å bistå i etterforskningen med vår kompetanse. NC3 har en verdifull kompetanse på denne typen etterforskning som er høyt verdsatt av våre samarbeidspartnere, sier Aalmo.

Kripos´ personell bistår med sikring av beslag og etterforskning, på invitasjon fra ukrainske myndigheter.

– Denne typen kriminalitet må løses gjennom Internasjonalt politisamarbeid. Denne kriminelle gruppen har angrepet 1.800 virksomheter i 71 land, men de trenger ikke å selv befinne seg i noen av disse landene for å utføre angrepene. Dermed må politiet samarbeide på tvers av landegrenser, sier Aalmo.

Etterforskningen vil fortsette, og det er naturlig at beslagene som nå er gjort blir en sentral del av det videre arbeidet.

– Vi vil samtidig rette en stor takk til våre samarbeidspartnere i andre land, det er gjennom internasjonalt samarbeid og kraftsamlinger som dette vi kan gjøre en forskjell med denne typen alvorlig kriminalitet.

Europols pressemelding finnes her.

Kripos kommunikasjonsstab: 23208060 / kripos.info@politiet.no            

Leder for seksjon for datakriminalitet, Håvard Aalmo er tilgjengelig for intervjuer på Kripos frem til kl. 13:00 i Nils Hansens vei 25.