Politidirektoratet har ansvaret for planlegging og gjennomføring av øvelsen, i samarbeid med politidistriktene, særorgan, PST, Forsvaret og andre samvirkeaktører.

- Øvelse Nordlys skal øve og videreutvikle evnen til samhandling og felles nasjonal innsatsevne fra både justis- og forsvarssektoren, sier øvingsansvarlig Endre Tou i Politidirektoratet.

I øvelsen vil politipersonell i de nordligste politidistriktene øve sammen med nasjonale bistandsenheter i politiet, Forsvaret og andre samvirkeaktører.

- Vi er veldig glade for denne muligheten til å øve sammen med de beste, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen. – Vi øver for å lære og forbedre oss, sånn at vi kan være best mulig forberedt dersom en krise eller annen alvorlig hendelse skulle skje.

Øvelsen vil foregå i flere områder i Finnmark politidistrikt i tidsrommet mellom kl. 8 og 18 tirsdag 2. og onsdag 3.11. Det vil være noe synlig uniformert politi og militære som er bevæpnet i de områdene der det øves. Områdene skal merkes og observatører vil være ikledd blå vester.