Politiet jobber med full styrke i saken, og spesialenheten er rutinemessig varslet.

Politiet er per nå i en tidlig fase av etterforskningen, derfor er det for tidlig å gå ut med detaljerte opplysninger. Vi etterforsker bredt og for fullt.

Gjerningspersonen ble kjørt til Ullevål sykehus og er bekreftet omkommet som følge av skadene politiet påførte han.

Motivet for handlingene er uavklart og det er for tidlig å konkludere.  Vi etterforsker bredt med flere scenarioer, dette vil etterforskningen avklare. Men vi kan ikke utelukke noen motiver, men det er foreløpig ikke informasjon i saken som tyder på at det er en terrorhendelse. PST er rutinemessig varslet.

Vi har identiteten på gjerningspersonen, men det er for tidlig å bekrefte denne per nå. Pårørende i saken er ikke varslet og politiet ber media hensynta dette.

Ønsker tips:

Tips i saken kan sendes til tips.politiet.no/oslo