PLIVO-øvelsene har pågått vel ei uke i kommuner over hele Sunnmøre på dag og/eller kveldstid. For Nordmøre og Romsdal vil øvelsene skje på dag eller kveldstid i uke 46 og 47.

Publikum i nærliggende områder vil i forbindelse med øvelsene kunne se og høre nødetatene under utrykning.

Det som er spesielt når vi øver på PLIVO er at alle nødetatene sammen har et ansvar dersom personer blir utsatt for pågående livstruende vold. Det primære i øvelsene er å hurtigst mulig få stanset handlingene til gjerningsmannen (-ene) og redde liv. Både for politi, brann og helse vil tiden være kritisk. God samhandling og kommunikasjon mellom nødetatene er svært viktig for at vi skal lykkes. Derfor er samtrening svært viktig.

Scenarioene det øves på er bygd opp for å utfordre de forskjellige etatene. Samtreningen står sentralt og det er et viktig poeng at øvelsene gjennomføres lokalt for å sikre at man trener der man jobber til daglig.

Intensjonen med denne treningen er å gjøre erfaringer på dette samspillet i en PLIVO-situasjon. Her blir det i praksis et tett samarbeid mellom innsatsleder politi, innsatsleder brann og innsatsleder helse.

Øvingsområdene blir sperret av og det blir skiltet med øvingsskilt.

Livstruende vold

En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon hvor en eller flere gjerningsmenn utøver livstruene vold med våpen/farlige gjenstander mot uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal aktivt bistå med livreddende tiltak i tillegg til å ivareta sine primære arbeidsoppgaver.

Dette er øvingsplanen:

 • Ålesund mandag til torsdag på dagtid 1. til 4. november
 • Ålesund kveld 8. november
 • Hareid og Ulstein mandag kveld 1. november
 • Sande tirsdag kveld 2. november
 • Herøy onsdag kveld 3. november
 • Sykkylven torsdag kveld 4. november
 • Stranda mandag 8. november
 • Volda tirsdag 9. november
 • Vanylven onsdag 10. november
 • Ørsta torsdag 11. november
 • Åndalsnes mandag 15. november
 • Kristiansund/Averøy mandag 15. november
 • Molde tirsdag 16. november
 • Surnadal tirsdag 16. november
 • Eidsvåg onsdag 17. november
 • Smøla onsdag 17. november
 • Aure torsdag 18. november
 • Sunndal torsdag 18. november
 • Hustadvika mandag 22. november
 • Vestnes tirsdag 23. november
 • Kristiansund/Averøy på dagtid mandag 22. november til torsdag 25 november. 
 • Molde onsdag på dagtid 25. november

For media:
Spørsmål fra media kan rettes til fag - og opplæringsansvarlig for operative fag og UEH-leder i Møre og Romsdal Politidistrikt, Ole Christian Smørdal, tlf. 90114135