Responstid er tiden det tar fra politiets operasjonssentral mottar melding om en hendelse til politiet er fremme på stedet. Det er stilt ulike krav til responstid nasjonalt og for hvert enkelt politidistrikt. Kravene er fordelt på tre ulike tettstedskategorier ut i fra befolkningstetthet, og gjelder kun for hasteoppdrag hvor det er påkrevd med umiddelbar respons fra politiet.

Innfrir på nasjonalt nivå

De nasjonale resultatene baseres på summen av alle hasteoppdrag i hele landet. Resultatene måles opp mot egne, nasjonale krav som fastsetter hvilken responstid politiet som etat skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene.

 − Resultatene er basert på totalt 11 244 registrerte hasteoppdrag hvor politiet innfrir de nasjonale kravene som er satt til responstid. Sammenlignet med første tertial er resultatene tilnærmet like i alle tre tettstedskategoriene, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Variasjoner mellom politidistriktene

Politidistriktene er ulike både når det gjelder geografi og befolkningstetthet, og kravene sier hvilken responstid hvert enkelt politidistrikt skal holde seg under i 80 prosent av hasteoppdragene. Resultatet viser at måloppnåelsen varierer mellom politidistriktene. 3 politidistrikt innfrir kravene i alle tettstedskategorier, 4 innfrir kravene i to, 4 innfrir kravene i en tettstedskategori og 1 politidistrikt innfrir ikke kravene i andre tertial 2021.

− Vårt generelle inntrykk er at det jobbes godt med responstid på tvers av alle politidistrikt. Dette er arbeid som krever målrettet innsats over tid, og systematisk måling av responstid gir viktig kunnskap inn i det videre arbeidet. Fremover blir det viktig å fortsette å jobbe målrettet med å innfri kravene som er satt for responstid, avslutter Rise.

Last ned rapporten