Avdøde er hjemmehørende i Vikersund i Modum kommune. 

Agder politidistrikt vil etterforske saken videre. 

Pårørende samtykker til at navnet til den avdøde frigis.