Det er stilt flere spørsmål til politiets håndtering av saken, samt hjemmelsgrunnlaget for vår bistand.

- Denne saken omhandler blant annet våre arbeidsmetoder, rutiner og praksis som i sum faller inn under mitt ansvar som politimester, sier politimester Ida Melbo Øystese.

- En gjennomgang av saken så langt, viser at vi blant annet trenger tydeligere rutiner som sikrer notoritet på våre vurderinger av nødvendighet, forholdsmessighet og gyldighet i forbindelse med bistandsoppdrag. For å sikre en objektiv og grundig vurdering av denne saken, er det behov for at alle faktiske og juridiske forhold gjennomgås av andre enn Øst politidistrikt. Jeg har derfor besluttet å sende saken over til Spesialenheten for politisaker for videre undersøkelse, sier politimester Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt.