– Politiet har siden ranet fant sted i desember utført en rekke etterforskningsskritt som i går tirsdag førte til at det ble gjennomført ransaking og pågripelse av en mindreårig gutt. Det ble gjort funn under ransakingen som ytterligere forsterket mistankegrunnlaget mot vedkommende. Gutten har i avhør erkjent straffeskyld for forholdet, sier påtaleansvarlig, Thea Hobbesland. Hun legger til at det ikke er informasjon i saken som tilsier at det har blitt brukt våpen i forbindelse med ranet.  

Når etterforskningen er ferdigstilt vil saken bli oversendt til statsadvokaten i Agder med forslag om påtaleavgjørelse.

– Som følge av siktedes alder vil aktuelle reaksjonsformer være ungdomsstraff, ungdomsoppfølging eller samfunnsstraff dersom vilkårene for øvrig er til stede. Politiet vil også følge opp vedkommende i det forebyggende sporet, sier Hobbesland.

Media

Talsperson for politiet i denne saken er politiadvokat Thea Severine Hanken Hobbesland. Hun kan nås på telefon 404 42 013 frem til klokken 12:00 onsdag 19.januar.

Forsvarer i denne saken er Bjørge Tveito.