– Dette er gledelige tall. At innbyggerne føler seg trygge er en viktig faktor i samfunnet og for oss. Vi arbeider for å være i forkant av kriminaliteten, og forebygging er kjernen i vårt samfunnsoppdrag, sier politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Nedgang i tillit
Undersøkelsen viser at 78 prosent har ganske eller svært stor tillit til politiet. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra 2020. På landsbasis er det en tilsvarende nedgang.

– Vi er helt avhengig av befolkningens tillit. Samtidig vet vi at tillit er skjørt, og vi arbeider hver dag for å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Tallene viser viktigheten av at vi fortsetter dette arbeidet hver dag med full styrke, sier Vik.

Resultater fra innbyggerundersøkelsen Sør-Vest politidistrikt 2021

Fysisk versus digital trygghet

89 prosent av respondentene svarer at de føler seg trygge der de bor og ferdes. Når respondentene blir spurt om de føler seg trygge når de benytter digitale tjenester på nett eller mobiltelefon, svarer 68 prosent ja.

Sør-Vest er et av to politidistrikt som skårer best når det gjelder kontakt med innbyggere via sosiale medier. 95 prosent av respondentene som har hatt kontakt med politiet gjennom sosiale medier, er fornøyde. Det er en økning på 72 prosentpoeng fra 2020. Dette er gledelige tall ettersom politidistriktet gjennom nettpatruljen jobber aktivt med synlighet og tilgjengelighet i sosiale medier. Innbyggerne kan komme tettere på politiet gjennom både Facebook, Instagram og TikTok, og vi har en døgnåpen chattefunksjon på Messenger.

Økningen på 72 prosentpoeng har nok sammenheng med at det er få av de spurte som faktisk har vært i kontakt med politiet, også gjennom sosiale medier. Uansett er dette gledelige tall vi tar med oss og bygger videre på, sier Hans Vik.

  • Innbyggerundersøkelsen