De ulovlige avtalene ble inngått med privatpersoner i tidsperioden 2017 til 2020.

Etterforskningen har vist at det er utført tjenester for til sammen minst 324.880 kroner. Mannen var ikke registrert i merverdiavgiftsmanntallet og påtalemyndigheten mener at det er unndratt minst 64.796 kroner i utgående merverdiavgift. Bokføring i virksomheter skal være oppdatert innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og reglene for kontanttransaksjoner skal følges.

Mannen er dømt for overtredelse av straffelovens § 392, jf. bokføringsloven §2, jf. § 7, straffeloven § 378, jf. merverdiavgiftsloven 2-1. For overtredelsene er han dømt til betinget fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år. Han er videre dømt til å betale en ubetinget bot på 15.000 kroner og har fått inndratt utbytte på 51.981 kroner.

- En ting er at mannen som utførte håndverkstjenestene er domfelt, men vi har også etterforsket flere av kundene. I alt er 11 kunder på Nordmøre gitt forelegg for medvirkning til skattesvik. Selv om kundenes betalinger varierer i størrelse, så viser sakene at også privatpersoner risikerer å havne i strafferegisteret hvis man kjøper såkalte svarte tjenester, sier seksjonsleder etterforskning Linn Breivik Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten mener dette med tydelighet viser at også kunder må være bevisst hvem de handler med og hvordan de betaler.

– Enkelt sagt er det slik at svart arbeid eksisterer fordi det finnes etterspørsel. Du som forbruker er ikke fritatt ansvaret for å gjennomføre egne undersøkelser i kjøpssituasjoner. Disse sakene understreker også forbrukers ansvar for å bidra til å forebygge svart arbeid, sier Nilsen.

Det er gitt forelegg på mellom 5.000 og 25.000 kroner til 11 kunder for overtredelse av straffelovens bestemmelser om medvirkning til skattesvik. I tillegg er besparelsen som er oppnådd ved å unngå å betale moms, inndratt til statskassen. Det er et klart prinsipp at det ikke skal lønne seg å sitte igjen med profitt av kriminalitet.

Foreleggene er vedtatt og er rettskraftige.

Tverretatlig samarbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Møre og Romsdal politidistrikt arbeider tverretatlig sammen med Skatteetaten, Arbeidstilsynet, NAV og flere for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Håndverkstjenestene er et av områdene det ses nøye på.

Inn i februar åpner landet vårt mer opp og våren er rett om hjørnet. Da kommer tida der flere går i gang for fullt med diverse vedlikehold på hus og hytter. Erfaringsmessig betyr dette en samtidig økt bruk av svart arbeid. Etatene følger situasjonen og her er noen råd for de som vil utføre håndverkstjenester på en god måte:

  • Velg seriøse virksomheter. Ta en grundig sjekk av bakgrunnen til dem som skal jobbe for deg.
  • Ikke betal kontant. Det gjør det lettere for useriøse virksomheter å jobbe svart. Du har krav på å betale via en bank. Da står du sterkere om du vil klage eller reklamere på en vare.
  • Unngå dørsalg. Ikke slipp inn ukjente.
  • Er virksomheten ført opp i Brønnøysundregisteret og Merverdiavgiftsregisteret? Du kan likevel ikke være sikker på at virksomheten er seriøs.
  • Når du skal bygge eller pusse opp hus eller hytte: www.skatteetaten.no/om-skatteetaten/om-oss/forebyggende-arbeid/tettpa/
  • Se firmasjekken og huskelisten på: www.handlehvitt.no
  • Se flere råd mot arbeidslivskriminalitet: www.politiet.no/rad/arbeidslivskriminalitet