Seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet
Seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet

Økning i spredning av overgrepsmateriale

Besittelse og spredning av overgrepsmateriale og fremstillinger som seksualiser barn har økt med 39,1 prosent det siste året - fra 1 107 anmeldelser i 2020 til 1 540 i 2021. Disse lovbruddene skjer på nett. Det er også en økning i andre typer seksuallovbrudd mot barn, der også en vesentlig andel er begått via internett. Politiet kan heller ikke utelukke mørketall.

- Den veksten vi ser innenfor dette området bekymrer politiet. Barn og unge bruker sosiale medier i økende grad til deling og omsetning av egenprodusert seksualisert materiale. De siste årene er det registrert en økning i antall aktører som betaler mindreårige for seksualiserte bilder, kommenterer seksjonssjef John-Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

Mye skjer på Snapchat

Omfanget av overgrepsmateriale på internett har økt hvert år de siste årene. Det samme har mengden egenprodusert seksualisert materiale. Nakenbilder av ungdom deles i hovedsak på Snapchat. I tillegg benyttes ofte digitale plattformer som Omegle, Tinder og Badoo til å komme i kontakt med de fornærmede.

Lav oppdagelsesrisiko vil trolig føre til økning i antall tilfeller

I politiets åpne trusselvurdering som lanseres i mars, konkluderes det med at trendene vi har sett de siste årene vil fortsette.

-Det er sannsynlig at både omfanget av aktører som kjøper egenprodusert seksualisert materiale og antall fornærmede vil øke som følge av lav oppdagelsesrisiko for gjerningspersonen og at fornærmede motiveres av profitt, kommenterer Løkenflaen.

- I noen tilfeller utvikler relasjonen seg til fysiske møter, der den mindreårige blir presset eller forledet til fysiske seksuelle handlinger, sier leder for seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos Lise Matheson.

Foreldre må snakke med barna

Det er viktig at barn og voksne er åpne og snakker sammen om god og trygg internettbruk. Unge som har kontaktet politiet, forteller at de ikke har sagt fra til noen om det ubehagelige de har opplevd på internett. De tror de voksne ikke vil skjønne situasjonen og vil nekte dem å bruke internett.

-Jeg vil oppfordre foreldre til å trygge barna sine på at de kan snakke med dem dersom de føler seg utrygge eller bekymret på grunn av noe som har skjedd på nett. Som forelder må du vite hvor barna dine er på nett og hvem de snakker med. Det er viktig at barna er klar over hva som kan skje hvis man deler en video eller bilder med andre, kommenterer Matheson.

Antall voldtektssaker øker

Voldtekt av barn under 14 øker har økt med 13,8 prosent det siste året – fra 785 saker i 2020 til 893 saker i 2021. Andre voldtekter har økt med 10,5 prosent – fra 1527 saker i 2020 til 1688 saker i 2021. All seksuell omgang med barn under 14 år klassifiseres som voldtekt i straffeloven.

- Dette er et kriminalitetsområde som også er preget av mørketall, og vi kan derfor ikke utelukke at det reelle tallet er høyere, sier Løkenflaen.

Voldtekt er av de høyest prioriterte sakene politiet jobber med. Voldtekt kan påføre store og langvarige belastninger for den som er utsatt, og politiet tar alle disse sakene på det største alvor. Dette er imidlertid ofte vanskelige og tidkrevende saker med et komplekst bevisbilde.

- Politiet er avhengig av å komme raskt i gang med etterforskningen for at sakene skal oppklares. Vi oppfordrer derfor de som har vært utsatt for voldtekt om å anmelde så raskt som mulig. Flere og bedre bevis kan bidra til økt oppklaring, kommenterer Matheson. Hun presiserer at dersom overgrep har skjedd på nett, så bør den fornærmede ta skjermbilder av dialog eller bilder som kan knyttes til hendelsen.

Ingen fasit

Politiet kan foreløpig ikke konkludere med årsaker til økningen i antall anmeldte voldtektssaker. Statistikken viser at det tar tid før fornærmede anmelder seksuallovbrudd. Omkring 30 prosent av anmeldelser av voldtekt mot barn under 14 år har en anmeldelsestid på 5 år eller mer.

- Det betyr at tallene vi ser for 2021 bare delvis beskriver nåsituasjonen. Vi må gjøre nærmere analyser for å avdekke årsakssammenhengen. En fasit for hvordan pandemiperioden har påvirket kriminalitetsstatistikken på dette området, vil vi trolig ikke få før om noen år, kommenterer Løkenflaen.

 

Den nasjonale straffesaksrapporten for 2021, som innholder statistikk for øvrige kriminalitetsområder, er klar i mars.