Torsdag ble det som trolig er det største norske forumet for formidling av kjøp og salg av narkotika på det mørke nettet stengt av politiet. Aksjonen er et samarbeid mellom Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos og Sør-Vest politidistrikt, og skjer som følge av en straffesak i politidistriktet.

– En teknisk gruppe fra NC3 har jobbet målrettet over tid med å få tilgang til tjenestens infrastruktur. Dette har vi hatt siden desember, og vi har sikret informasjon som bilder, brukernavn, privatmeldinger, e-postadresser, forumposter og lignende, sier leder for seksjon for inntak ved NC3, Øystein Andreassen.

De som går inn på forumet nå får kun opp en plakat fra politiet. Kripos ønsker ikke å gå nøyaktig inn på hvordan vi har gått frem for å få tilgang til tjenestens innhold og infrastruktur

– Dette var et kryptert nettverk der tusenvis av brukere har trodd at de har handlet trygt. Aksjonen viser at det ikke er tilfelle. Politiet har evne, vilje og kompetanse til å gjøre slike markedsplasser utrygge, sier Andreassen.

Aksjonen er et ledd i både metodeutviklingen til politiet, og for å begrense mulighetene kriminelle har til å drive med alvorlige straffbare handlinger i det digitale rom. Verken det åpne eller det mørke nettet er fristeder der politiet ikke har mulighet til å etterforske straffbare handlinger.

Etterforskning i Sør-Vest

Aksjonen har bakgrunn i en etterforskning i Sør-Vest politidistrikt der det i fjor sommer ble ransaket på to adresser i Stavanger. Her ble det tatt beslag i 19 kilo amfetamin, 5 kilo kokain, 2,8 kilo hasj og 36.000 narkotiske tabletter.

I desember 2021 fikk Sør-Vest politidistrikt rettens beslutning til å ransake på det aktuelle forumet på det mørke nettet.

– Vi har sikret informasjon om 6000 unike brukere og e-postadresser. Vi har også beslaglagt bilder og kommunikasjon, og dette blir jobbet videre med i etterforskningen, sier påtaleansvarlig Karen Mork i Sør-Vest politidistrikt.

Fungerer som en vanlig nettbutikk

Hun opplyser at narkotikahandelen på forumet kan sammenlignes med en vanlig nettbutikk – der ingen spør deg om alder eller hvem du er. I tillegg er det brukeromtaler av både narkotika og selgerne som opererer på markedsplassen. Politiet vet at i en del tilfeller blir narkotikaen sendt i posten hjem til kjøperne.

– Det kan minne om Finn.no. Alt foregår anonymt, og vi vet at i en del tilfeller får kjøperne narkotikaen hjem i postkassen. Denne aksjonen viser imidlertid at politiet også kan gjøre noe med kriminalitet på det mørke nettet, sier Mork.