Flere lokaliteter har blitt vurdert, men nå er det organisert et eget registreringssenter på Politihuset for ukrainere som skal søke om asyl. Valget er tatt med bakgrunn i sikkerhet og tekniske muligheter. Registreringssenteret ble tatt i bruk onsdag 16. mars.

77 asylsøkere fra Ukraina er registrert i Kristiansand siden registreringen startet onsdag morgen. Ingen politidistrikt har registrert flere asylsøkere fra Ukraina.

– De ansatte har virkelig tatt tak i denne utfordringen, og bidratt til at Agder politidistrikt på rekordtid er satt i stand til å registrere flyktninger fra Ukraina, sier driftsenhetsleder for Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFSR) i Agder politidistrikt, Per Juell Larsen.

Ukrainere som kommer til Politihuset i Kristiansand vil bli møtt av politiansatte, som guider dem til registreringssenteret.

Det er seksjon for utlendings- og grensekontroll i FUFSR i Agder politidistrikt som har ansvaret for registrering.

De fikk operasjonsordren som gav politidistriktene i oppdrag å legge til rette for registering av flyktninger fra Ukraina fredag 11.mars, og siden da har det vært hektisk aktivitet for å få dette på plass.

– Det har vært noe hektiske dager med planlegging og rigging, innhenting av tolker og finne frem nødvendig utstyr. Vi har også hatt over 20 ansatte som over to dager har gjennomført opplæring i regi av PU, forteller Juell Larsen.

I samarbeid med UDI Region Sør vil det bli etablert et mottakssenter i Kristiansand sentrum. I løpet av torsdag vil det bli helt avklart hvor denne innkvarteringen skal være. Politiet vil her være synlig til stede med vakthold.

Mange av de dagligdagse oppgavene har for en stund blir lagt bort for at politiet skal kunne håndtere denne situasjonen.

– Politiet har ansvar for borgerne fra Ukraina fram til de er registrert. Derfor er det viktig at vi er effektive og kraftsamler ressurser nå i denne fasen. Det blir en dugnad hvor hele politidistriktet må være innstilt på å bidra, sier Juell Larsen.

Media:
Talsperson hos politiet er driftsenhetsleder for Felles enhet for forvaltning, utlending og sivil rettspleie (FUFSR) i Agder politidistrikt, Per Juell Larsen. Media kan ta kontakt med pressevakt i stab for kommunikasjon på telefon 48 89 58 07.

Informasjon om krigen i Ukraina

Politiet har opprettet en felles informasjonsside hvor informasjon om Krigen i Ukraina legges ut fortløpende.

https://www.politiet.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/krigen-i-ukraina/