Fredag 11. mars kom operasjonsordren fra POD til Agder og sju andre politidistrikt. Oppdraget var å legge til rette for en desentralisert registering av flyktninger fra Ukraina. Ordren kom en fredag ettermiddag, og bestillingen var at alt skulle være på plass fem dager senere, altså 16. mars.

– Vi har fått til et godt system for asylregisteringen, selv om oppdraget er krevende og antallet som kommer er usikkert. Vi skal stå i dette viktige samfunnsoppdraget og gjøre vårt ytterste for å lykkes, sier driftsenhetsleder i Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), Per Juell Larsen.

Forventet saksbehandlingstid per asylsak er ca 2 timer. Prosessen er omfattende hvor man blant annet tar foto/ fingeravtrykk, kontroll av id-dokumenter og gjennomfører samtaler ved bruk av tolk. Det gjennomføres også søk i ulike systemer før saken er klar til videre ekspedering.

Per Juell Larsen sier det er grunn til å tro at mange ennå ikke har meldt seg til politiet i Agder som asylsøkere. Derfor er han spent på hvor mange som vil komme i tiden fremover.

I Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR) jobbes det nå to skift når det gjelder registrering, altså dag og kveld, også i helgene.

– Selv om det er hos oss i FUFSR oppdraget treffer mest i første i omgang, ser vi at distriktet bidrar godt og at vi har en fin samhandling. Utfordringene er store, og dette har blitt et prioritert ansvar for hele distriktet. Vi har også regelmessige treffpunkt med andre viktige samarbeidsaktører som blant annet Statsforvalteren, kommunene og UDI, sier Juell Larsen

Larsen minner samtidig om budskapet fra Justis- og beredskapsministeren om at det frarådes private initiativ med å hente flyktninger direkte fra Polen og andre land.

– Norske myndigheter har tatt på seg ansvaret for å ta imot flyktninger, men dette må organiseres. Etter hvert som asylsøkerne blir fordelt kommunene er det mange oppgaver som venter. Dette må forberedes nå, sier Juell Larsen.

Media
For ytterligere kommentar kan driftsenhetsleder Per Juell Larsen kontaktes på telefon 90 18 91 85.

 

  • Ukraina