- I det vi nå går inn i april, har vi 205 ukrainere som venter på å bli asylsregistrert. Etter planen skal søknadene deres også være ferdigbehandlet fra vår side og oversendt til UDI før påske, sier driftsenhetsleder i Felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie (FUFSR), Marianne Nørgaard Aae.

- Vi mener at vi har fått til et godt system for asylregisteringen på svært kort tid, selv om oppdraget er krevende. Vi skal stå i dette viktige samfunnsoppdraget og gjøre vårt ytterste.

I Møre og Romsdal politidistrikt registreres asylsøknader på Ålesund og Kristiansund politistasjon. Det er ansatte på jobb for å ta imot asylsøkere både dag, kveld og gjennom helgene. Vi ber om at alle ukrainere som ønsker å søke om asyl melder seg til politiet. Det er bare å ta kontakt med vårt sentralbord på telefon 70 11 87 00 for å få tildelt et tidspunkt for oppmøte.

- Alle som kommer har sin sak som behandles individuelt og slik blir saksbehandlingstiden noe ulik fra sak til sak. I forbindelse med registrering kontrollerer vi blant annet id-dokumenter og tar opp biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur, forklarer Nørgaard Aae.

Fredag 11. mars kom operasjonsordren fra politidirektoratet til Møre og Romsdal og sju andre politidistrikt. Det skulle legges til rette for en desentralisert registering av flyktninger fra Ukraina. Ordren kom på fredag ettermiddag, og bestillingen var at alt skulle være på plass fem dager senere, altså 16. mars. Det ble utført.

– Selv om det er utlendingsfeltet oppdraget treffer mest i første i omgang, har vi en god samhandling i distriktet. Vi har også regelmessige treffpunkt med andre viktige samarbeidsaktører som blant annet Sivilforsvaret, Statsforvalteren, kommunene, Røde Kors og UDI, sier Nørgaard Aase.

  • Ukraina