Ein del gjenstandar skal auksjonerast bort, mellom anna head set, høgtaler, musikkinstrument, påhengsmotor, verktøy, solbriller, klokker, smykke og annet lausøyre.

Alt kjøp er utan garanti og på kjøpar sin risiko. Gjenstandane må betalast kontant eller debetkort.

Namsfogden i Bergen står for auksjonen.

  • Hittegods