Den ferske rapporten viser at nesten dobbelt så mange yrkessjåfører bruker mobilen ulovlig bak rattet, sammenliknet med personbilførerne. 

- Det bekymrer oss sterkt. Her vil vi oppfordre tungbilsjåførene til å skjerpe seg kraftig, sier UP-sjef Knut Smedsrud. 

Her er de viktigste tallene: 

  • 2,2 % brukte mobilen til tasting. I 2019 var andelen 1,8 %.
  • 0,7 % brukte mobilen ulovlig for å ringe. I 2019 var andelen 1,8 %. 
  • Andelen tungbilsjåfører som brukte mobilen ulovlig var 5,6 %. I 2019 var andelen 7,1 %.
  • Andelen personbilførere som brukte mobilen ulovlig var 2,6 %. I 2019 var andelen 3,2 %. 
  • Tilsammen ble 31.734 sjåfører observert. 

Forrige telling ble gjennomført i 2019. På grunn av pandemien ble neste telling noe utsatt, men patruljene har nå gjort tellingene iløpet av våren og sommeren i år. 

Uoppmerksomhet i høysetet

Uoppmerksomhet er som kjent ett av hovedtemaene UP jobber forebyggende med. I tillegg til å gjennomføre adferdskontroller er også bøtesatsen satt markant opp i løpet av de to siste årene. På toppen av dette har UP sentralt iverksatt veikantundersøkelser for å gjennomføre mobiltellinger i hvert enkelt UP-distrikt.

Her kan du lese hele  rapporten .