Siden 15. juli i år da Russland opphevet sine utreise restriksjoner i forbindelse med pandemien,  har trafikken gradvis økt over Storskog grensekontrollsted. Denne økningen er som forventet.

-Vi har gått gjennom tallene fra de siste dagene og ser at antallet russiske menn som kommer med Schengen-visum har økt og utgjør den største økningen den siste uken.  Politiet i Finnmark ser med andre ord den samme tendensen som andre land som grenser til Russland ser, men dog i en mye mindre skala.

Schengen-visumene er gitt av andre land enn Norge. De har også med seg kontanter for å kunne oppholde seg over tid i Schengen slik kravene for å få Schengen-visum er, opplyser Sølve Solheim, avsnittsleder for operativ utlendingskontroll i Finnmark politidistrikt

Vi forventer at trafikken vil kunne øke også denne uken. Søndag kom i alt 243 personer inn over Storskog og 91 personer reiste ut av Norge. Av de som reiste inn hadde 167 Schengen-visum

-Det er et lavt tall, men dog en liten økning. Og selv om antallet russere som nå reiser inn på visum øker, er det totale antallet reisende over Storskog ikke høyere enn hva vi forventet etter pandemi, sier Solheim.