Pressemelding lørdag 11. februar kl.15:45

Politiet har nå siktet en av de tre avdøde for drap på de to andre. Den siktede er en mann i 70-årene. De to andre avdøde er en mann i 20-årene og en kvinne i 50-årene.

- Vi har tatt ut siktelse fordi vi mener det er sannsynlighetsovervekt for at den siktede har drept de to, for deretter å ta sitt eget liv. Dette er hoved hypotesen, men vi jobber parallelt med flere hypoteser, sier Thomas Berg, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

- Etterforskningen fortsetter gjennom helgen og har fokus på å kartlegge bevegelsene til disse tre i forkant av hendelsen, avhøre omgangskretsen til de tre, og danne et bilde av hendelsesforløpet, sier Thomas Berg, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Når det gjelder frigivelse av navn vil dette komme når det er avklart med de pårørende.

Politiet ønsker fremdeles tips i saken, via internett: tips.politiet.no/trøndelag eller på tipstelefon 73 48 94 00.

For media:

Politiadvokat Thomas Berg er tilgjengelig lørdag 11. februar på telefon 73 48 94 50 mellom kl. 16:00-17:00. Om det ønskes TV intervju, send sms til Ane Flo (41 46 24 02), så tilrettelegger vi for det ca. kl. 17:15 utenfor politihuset i Trondheim.

 

Kort oppdatering fredag 10. februar kl.16.30

Ikke noe nytt i saken ang. tre mistenkelige dødsfall i Trondheim

Tre personer ble torsdag kveld funnet døde i Trondheim. Politiet kan bekrefte at det var to menn og en kvinne, alle over 18 år, som ble funnet. Det er en familiær relasjon mellom de avdøde.

- Etterforskningen pågår for fullt og det er ikke noe nytt å melde i saken nå i ettermiddag. De tre avdøde skal obduseres og dette arbeidet er i gang, sier Thomas Berg, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Foreløpig obduksjonsrapport er ikke klar ennå og det gjenstår ennå å varsle noen pårørende. Vi planlegger å komme med en ny pressemelding når vi har noe nytt å melde i saken, men det er ikke utsikter til at det blir i løpet av fredagskvelden.  

Politiet har siden torsdag kveld brukt store ressurser på å etterforske saken, og dette arbeidet fortsetter, sier Thomas Berg, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt.

Tips
Politiet er fremdeles interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller har opplysninger, og ber om at de melder fra til politiet så raskt som mulig via telefon 73489400 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag. Dette gjelder området Singsaker nedenfor Eidsvolls gate siste to døgn.

For media: All den tid det ikke er noe nytt i saken, blir det ikke satt opp telefontid til påtaleansvarlig i denne runden. Se også referat fra pressebriefen kl.10 i dag på politiet.no.

Ny pressemelding og evt. tlf./tv tid kommer når vi har noe nytt å melde.

 

Oppdatering fredag 10. februar kl.11.25  Referat fra pressebrief 
Her er et referat fra pressebrief med påtaleansvarlig Anne Haave og etterforskningsleder Eivind Gulseth kl.10 i dag:

Politiet fikk i går kveld, ca. kl. 21.00, melding fra et vitne som observerte to antatt døde personer inne i et hus på Singsaker i Trondheim.

Da politiet ankom stedet ble det raskt avklart at det var tre døde personer på stedet, to menn og en kvinne, alle over 18 år.

Vitne som meldte fra til politiet er en venn av den ene avdøde som ikke fikk kontakt noe dem. Det var ingen andre tilstede inne på adressen da politiet ankom.

Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning;

  • Både taktisk etterforskning som vitneavhør og rundspørring i området
  • Tekniske undersøkelser på åstedet
  • Kriminalteknikerne har gjennomført åstedsundersøkelse på stedet i hele natt, og de tre døde er fraktet bort.

Politiet vil ikke gå ytterligere inn på evt. drapsvåpen på nåværende tidspunkt eller omstendighetene rundt dødsfallene av hensyn til etterforskningen.

Politiet mener at en eller to av de avdøde bor på adressen, mens en eller to bor på en annen adresse i Trondheim. Politiet har kontroll på begge adressene.

Selv om politiet mener vi har identifisert de døde, så har vi ikke en sikker ID enda. En sikker identifisering gjøres ved hjelp av fingeravtrykk/DNA, og bekreftelse på dette tar litt tid.

Politiet har varslet noen av de pårørende, men ikke lyktes i å komme i kontakt med alle. Politiet vil derfor ikke gå ut med identiteten til de døde på nåværende tidspunkt.

Vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og vi etterforsker etter flere hypoteser. Det er likevel slik at de funn vi har gjort frem til nå gjør at politiets hypotese om at det er snakk om to drap og et selvdrap er forsterket. 

De tre vil bli obdusert i løpet av dagen, både for å fastslå mulig dødsårsak og for å stadfeste de avdødes identitet.

Ønsker tips
Politiet har ønsket tips fra publikum som har vært i området Singsaker nedenfor Eidsvolls gate de siste to døgnene.

Via telefon 73489400 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag

Ut fra etterforskningen mener politiet at dødstidspunktene kan ha vært noe forut for at politiet ble kjent med saken i går, trolig en gang etter onsdag morgen. Politiet ønsker informasjon om observasjoner av personer, eller lys som blir slått på eller av, eller lyder i eller utenfor boligen etter onsdag morgen. Vi ønsker også å få informasjon dersom det er noen som har forsøkt å kontakte adressen eller de involverte etter onsdag morgen.

 

Oppdatering 10. februar kl. 00:21

Tre personer er funnet døde på en bopel i Trondheim og omstendighetene gjør at politiet etterforsker dette som mistenkelige dødsfall. Det er for tidlig å si noe om en mulig relasjon mellom de tre avdøde.

Politiet er i gang med tekniske undersøkelser på åstedet, rundspørringer i området og avhør. Det er besluttet obduksjon av de tre avdøde.

- Vi er i en tidlig fase av etterforskingen og jobber ut fra flere hypoteser. En av hypotesene er at det dreier seg om drap og selvdrap. Vi kan foreløpig ikke si noe mer konkret om hva som har skjedd, sier Anne Haave, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

Politiet anser ikke at det er fare for andre personer og jobber med å varsle pårørende.

Ønsker tips

Politiet er interessert i å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe eller har opplysninger, og ber om at de melder fra til politiet så raskt som mulig via telefon 73489400 eller via nettadressen tips.politiet.no/trøndelag .
Dette gjelder området Singsaker nedenfor Eidsvollsgate de siste to døgn.

For media:

Anne Haave, påtaleansvarlig i saken er tilgjengelig på tlf. 73 48 94 50 fredag 10. februar kl. 00:30 – 01:15.

Vi tilrettelegger for tv-intervju ca. kl.10 fredag 10. februar ved politihuset i Trondheim.

---------------------

Politiet fikk melding om hendelsen kl. 21:00 torsdag kveld og har satt store ressurser på saken.

Ut fra politiets opplysninger er det ikke grunn for personer i nærområdet til å være bekymret.

Etterforskningen er inne i en svært tidlig fase. Politiet vil komme med mer informasjon i form av oppdatering av denne siden så snart som mulig.