Hatkrimrapporten for 2022 er den fjerde årsrapporten for Sør-Vest politidistrikt. Rapporten søker å gjenspeile tidligere rapporter for lettere kunne fange utviklingstrender.

I likhet med 2021 er omfanget av anmeldt hatkriminalitet størst i de store byene. En overvekt av de straffbare forholdene er begått i forbindelse med uteliv/fest, og over 50 prosent av sakene som anmeldes er rasistisk motivert.

Forebygging skal være vår hovedstrategi, og for å kunne jobbe kunnskapsbasert mot hatkrim, trenger vi en felles situasjonsforståelse.