Pressemelding 02.06.23: Statusoppdatering

Fredag 19. mai 2023 ble en kvinne funnet hardt skadd utenfor sin bolig i Kristiansund. Hennes ektemann ble etter kort tid funnet død inne i boligen. Politiet har etterforsket saken med stor intensitet siden 19. mai, og vil i dag komme med en statusoppdatering på hvor vi står i denne etterforskningen.

Kort om saken:

Politiet fikk den 19.mai 2023 kl. 15.34 melding om at den 75 år gamle kvinnen lå hardt skadd på trappen utenfor boligen. Meldingen kom fra en nabo.

Kl. 15.36 meldte også et familiemedlem fra om forholdet.

Kl.15.42 var politiet på stedet og få minutter etter var også ambulanse kommet til og kvinnen ble umiddelbart fraktet til Kristiansund sykehus for behandling. Hun døde på sykehuset kort tid etter.  Da politiet tok seg inn i boligen, ble mannen funnet død. Dette var kvinnens 73 år gamle ektemann som også bodde på adressen.

Om etterforskningen:

Politiet har arbeidet etter en hovedhypotese om at mannen først har skutt kvinnen og deretter tatt sitt eget liv.

En omfattende etterforskning har styrket denne hypotesen.

Det har vært gjennomført ca. 30 vitneavhør i saken, åstedsundersøkelser, rundspørringer, innhenting av tekniske spor som videoovervåkning og gjennomgang av telefoner, og det er innhentet helseopplysninger. Det har ikke vært øyenvitner til handlingene.

Det har vært foretatt rettsmedisinsk obduksjon av både kvinnen og mannen, og det foreligger så langt foreløpige obduksjonsrapporter.

Kvinnen har flere skuddskader, og dødsårsaken antas å være skudd mot hodet.

Mannen døde av skuddskader i brystet.

Etterforskningen så langt tyder på at det har vært løsnet skudd mot kvinnen både inne i boligen, og utenfor boligen på stedet der hun ble funnet.

Mannen har status som siktet. Han er siktet for drap.

Slik politiet ser det har det vært benyttet kun ett våpen. Dette er et håndvåpen som er lovlig registrert på mannen. Våpenet ble funnet inne i boligen.

Når det gjelder et eventuelt motiv for handlingen, så har ikke politiet grunnlag for å si noe om det så langt i etterforskningen.

De etterlatte har fått oppnevnt bistandsadvokat. Det er advokat Inger Grete Lundemo.

Politiet har også hatt løpende kontakt med de pårørende gjennom en egen pårørendekontakt i politiet.

I tillegg til etterforskningen har det også vært viktig for politiet, sammen med kriseteamet i kommunen, å ivareta de etterlatte. Dette er en svært tragisk sak, først og fremst for familie og venner, men også for et lite lokalsamfunn. 

Hva gjenstår av etterforskning:

Det gjenstår fortsatt etterforskning i saken. Vi avventer svar på innsendte prøver fra sikrede spor og det gjenstår også noen vitneavhør. Gjennomgangen av sikrede av digitale enheter er heller ikke avsluttet.

Åstedet er ikke frigitt. Årsaken til det er at er altså at vi venter på svar på sikrede spor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pressemelding, 19.05.23, kl. 22.10

- Politiet fikk litt over klokken halv fire i dag ettermiddag melding om at det lå en alvorlig skadd person utenfor en enebolig sentralt i Kristiansund. Politiet rykte bevæpnet ut til adressen, og politiet fant da en kvinne i 70-årene utenfor huset. Kvinnen var hardt skadd, og skadene var forenlig med skuddskader. Kvinnen ble kjørt til Kristiansund sykehus med ambulanse, og det ble etter kort tid konstatert at hun var død, sier politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Ove Brudevoll.

Ved søk i huset ble det funnet ytterligere en død person. Dette var en mann i 70-årene. Også han hadde skader som var forenelig med skuddskader.

- Politiet etterforsker denne saken bredt og vi holder flere hypoteser åpne, men så langt er det ingenting som tyder på at andre personer har vært involvert i hendelsen. På det nåværende tidspunkt leter vi ikke etter en ukjent gjerningsperson, legger Brudevoll til.

Politiet har funnet skytevåpen i det aktuelle huset.

De to avdøde var gift med hverandre og begge bodde på den aktuelle adressen.

Etterforskningen av denne saken fortsetter utover kvelden. Det foretas vitneavhør, rundspørringer i nabolaget, vi undersøker elektroniske spor, og ikke minst er det et nokså omfattende kriminalteknisk arbeid som skal gjøres på stedet.

- Pårørende er varslet. Disse ivaretas av kriseteamet i Kristiansund kommune, og politiet har også utpekt en pårørendekontakt som skal ivareta de pårørende på best mulig måte, avslutter Brudevoll.