-Politiets prioritet er å sikre liv og helse, opprettholde ro og orden og bidra som en del av samfunnets samlede beredskap. Politiet støtter helsemyndighetene i deres arbeid, og vil bidra for at samfunnet skal være best mulig rustet til å kunne håndtere denne situasjonen. Det betyr at vi vil prioritere brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

De som er vitne til åpenbare regelbrudd bes henvende seg til politiet.