Økonomisk kriminalitet utgjer ein liten del av alle registrerte lovbrot. Men mørketala kan vere store. Denne typen kriminalitet kan derfor vere ein alvorleg trussel mot både enkeltpersonar og næringslivet. Like alvorleg er kanskje korleis økonomisk kriminalitet kan true viktige grunnsteinar i samfunnet. For eksempel velferdsstaten og demokratiet.

Her er nokre eksempel på økonomisk kriminalitet:

  • bedrageri
  • kvitvasking
  • konkurskriminalitet
  • korrupsjon
  • rekneskapskriminalitet
  • skattekriminalitet
  • verdipapirkriminalitet

Økokrim har det nasjonale ansvaret for denne typen kriminalitet. Du finn meir informasjon på okokrim.no. Det er likevel lokalt politi som skal etterforske og løyse dei fleste sakene.

Finn næraste politi

Vel stad for å sjå kontaktinformasjon og opningstider

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultata er klare. Bruk piltastane eller sveip for å gå opp og ned.