Denne spørjeundersøkinga er no avslutta, og du kan ikkje lenger svare.