Knut Aurebekk

Stilling
enhetsleder
Enhet
Agder politidistrikt
Ansvarsområde
Leder av PST Agder

Knut Aurebekk (født 1968) er leder av Politiets Sikkerhetstjeneste i Agder. En stilling han har innehatt siden 2012. Aurebekk kom fra stilling som analytiker og etterforskningsleder ved Politiets Sikkerhetstjeneste. Han har tidligere jobbet som etterforskningsleder ved Økonomiavsnittet ved Agder Politidistrikt. Aurebekk har hatt flere stillinger som polititjenestemann ved Agder Politidistrikt og ved Politiets Sikkerhetstjeneste. Aurebekk har også erfaring fra Forsvaret og Politiets Utryningsenhet (UEH).

Utdanning:
Befalsutdanning. Politiskole. Økonomisk Administrativ utdanning fra Høyskolen i Agder.

Kontaktinformasjon: 
Kontoradresse: Politihuset i Kristiansand, Tollbodgt 45, 4614 Kristiansand
E-post: post.agder@politiet.no
Telefon: 38 13 60 00