I e-posten står det at man har lastet ned overgrepsmateriale. Dette er et forsøk på svindel. Disse e-postene er ikke sendt fra Kripos. Hvis du mottar en slik e-post, så kan du bare slette den. Politi og påtale orienterer ikke om straffesaker på denne måten.

Svindelforsøk på e-post
En versjon av svindelmail som sirkulerer. Avsenderen utgir seg for å komme fra Kripos eller andre deler av politiet.
Eksempel svindel på e-post
Et annet eksempel på svindel på e-post. Slike meldinger skal ikke besvares, kun slettes.
Svindelforsøk på e-post.
Et tredje eksempel på svindel på e-post.