Tilgang til nettbutikken

Du får tilgang til nettbutikken kun via intranettet der du jobber.

Du må ha brukernavn og passord for å logge deg inn i nettbutikken. De som har behov for å logge inn, får brukernavn og passord via sitt tjenesteforhold.

Har du spørsmål?
Kontakt PFT kundeservice:

Nettbutikken kan brukes av ansatte i

  • Politiet
  • Tollvesenet
  • Kriminalomsorgen