Politiets trusselvurderinger

Last ned

Om rapporten

Politiets trusselvurdering (PTV) beskriver særlig utvalgte kriminalitetstrusler og gir en fremtidsrettet vurdering av disse.

Gjennom en offentliggjøring av trusselvurderingen vil politiet bidra til en felles situasjonsforståelse av de kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor. Formålet er å gi et godt grunnlag for samhandling med andre for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

I tillegg skal vurderingen gi politiet beslutningstøtte til å gjøre prioriteringer og sette inn effektive tiltak for hele politiets oppgaveportefølje.

Det utarbeides årlig flere nasjonale trusselvurderinger fra ulike virksomheter. Politiets trusselvurdering omfatter et utvalg av alvorlige kriminalitetstrusler som faller inn under politiets ansvarsområde.