Last ned rapporten her

Last ned

Om rapporten

Politiets trusselvurdering (PTV) beskriver særlig utvalgte kriminalitetstrusler og gir en fremtidsrettet vurdering av disse.

Gjennom en offentliggjøring av PTV vil politiet bidra til en felles situasjonsforståelse av de kriminalitetsutfordringer samfunnet står overfor. Formålet er å gi et godt grunnlag for samhandling med andre for å forebygge og bekjempe kriminalitet.

I tillegg skal PTV gi politiet beslutningstøtte til å gjøre prioriteringer og sette inn effektive tiltak for hele politiets oppgaveportefølje.

Det utarbeides årlig flere nasjonale trusselvurderinger fra ulike virksomheter. PTV omfatter et utvalg av alvorlige kriminalitetstrusler som faller inn under politiets ansvarsområde.

Trusselvurderinger fra politidistriktene