Enhetlig organisering er også viktig for å oppnå erfaringslæring og kunnskapsstyrt fagutvikling i etaten, for å få en organisasjon som kan tilpasse seg over tid og gjør det lettere med samhandling på tvers av distrikt.

Se alle politidistrikt og særorgan

Gradvis utvikling av nye distrikt

De 12 distriktene ble etablert 1. januar 2016. Før sommeren 2018 vil alle politidistriktene ha fått på plass endelig organisasjon med nye geografiske enheter.

Utviklingen av de nye politidistriktene er et langsiktig arbeid. Nye og bedre arbeidsmetoder er en viktig del av innsatsen for å gi befolkningen en bedre polititjeneste i årene som kommer

Tilgjengelig politi

Målet med nærpolitireformen er blant annet å sikre et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. En viktig forutsetning for å lykkes med dette er å utnytte politiets kompetanse og ressurser bedre. En del steder vil det å slå sammen lokale tjenestesteder bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politifolk kan være mer tilgjengelige og tilstede i nærmiljøene, og samtidig ha mer fleksibel tilgang på større fagmiljøer med bedre kompetanse.

Endringer i lokal organisering

I mai 2017 ble endelig plassering av lensmannskontor og politistasjoner i de nye politidistriktene besluttet. Dette betyr at det vil være 225 lensmannskontorer og politistasjoner når endelig struktur er gjennomført.

Politiets nye organisering innebærer:

  • 12 politidistrikter (fra 01.01.16)
  • Som igjen deles inn i 116 lensmanns- (58) og politistasjonsdistrikt (58)
  • Til sammen 225 lensmannskontor og politistasjoner, hvorav 66 politistasjoner 159 lensmannskontor

Beslutningen om lokal organisering ble gjennomført etter en grundig prosess, der alle politidistrikter gjennomgikk sin lokale organisering av lensmannskontorer og politistasjoner. Dette ble gjort med involvering av kommunene, for å finne gode løsninger for å forebygge kriminalitet og skape trygghet for lokalbefolkningen.

Les mer om oppdrag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur (192 kB)

Nye og bedre måter å jobbe på

Politiet skal utvikle nye og bedre måter å jobbe på, det er en viktig del av nærpolitireformen. Mer politiarbeid skal gjøres på stedet ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi, og intern samhandling skal styrkes. I tillegg skal samhandling med kommuner og lokale aktører bli enda bedre, og politiet skal jobbe enda mer kunnskapsbasert.

I arbeidet med å etablere nye politidistrikter er seks funksjoner prioritert. Sammen er disse funksjonene motoren i reformen og skal bidra til å heve kvaliteten på polititjenestene. Les mer om de seks prioriterte funksjonene her