Felles straffesaksinntak (FSI)

Felles straffesaksinntak sørger for riktig prioritering og kvalitetssikring av straffesaker i startfasen.

Les mer om prioriterte funksjoner