Kontaktinformasjon

Telefon
22 06 82 00
E-post
post.ikt-tjenester@politiet.no
Besøk oss her
Fridtjof Nansens vei 14, 0031 Oslo Vis i kart
Postadresse
Postboks 2092 Vika, 0125 Oslo

Om oss

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 medarbeidere i politiet. I tillegg leveres tjenester til andre virksomheter i justissektoren, som blant annet PST, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet.

Aktuelt