Digital oversendelse og presentasjon av straffesaksdokumenter gir:

  • raskere tilgang til saksdokumentene
  • bedre kvalitet ved fremleggelse av bevismateriale for domstolene
  • besparelser av tid og kostnader ved lengre aktorater

Motta dokumenter digitalt

Saksdokumenter sendes av politiet gjennom Altinn, og du må være bruker av meldingstjenesten straffesaksforsendelse i Altinn, for å ta i mot dokumentene.

Det er primært domstoler, forsvarere og bistandsadvokater som er mottakere av straffesaksdokumenter. Disse virksomhetene identifiseres ved sitt organisasjonsnummer eller bedriftsnummer. Virksomheten gir selv tilgang til de personer som skal motta straffesaksdokumenter på sine vegne.

Straffesaksforsendelse støtter oversendelse av dokumenter til:

  • aksjeselskaper (AS)
  • allmennaksje-selskaper (ASA)
  • enkeltmannsforetak (ENK)

Hører du til andre selskapstyper, kontakter du prosjektet via politidirektoratet@politiet.no. Vi hjelper deg med om å avklare om du kan bli bruker av løsningen.

Virksomheter som benytter flere organisasjonsledd, som eksempelvis datterselskaper, må selv bestemme om dokumentene skal sendes sentralt eller til det enkelte datterselskap. Mottaker må deretter gi politiet beskjed om at man er klar til å motta dokumentene digitalt.

Motta meldinger om straffesaksdokumenter

Digital fengsling

Digitale fengslinger krever ikke at domstolen har skjermer eller annet digitalt utstyr. Dommeren og forsvarer har på forhånd fått tilsendt en digital sak og må ha med den i retten. Forhandlingene gjennomføres ellers på vanlig vis.

Digital hovedforhandling

Den enkelte domstol beslutter om hoved-/ankeforhandlingen skal gjennomføres digitalt.

Digital hovedforhandling forutsetter at domstolen har en rettsal med teknisk utstyr som pc, felles skjermer, og annet. Omfanget av teknisk utstyr kan variere. Domstolene har ansvaret for installering og forvaltning av det tekniske utstyret i rettssalene.

Påtalemyndigheten har ansvaret for å lage den digitale straffesaken og oversende den til forsvarer og bistandsadvokat. Dokumentutdraget sendes også over digitalt til domstol og advokater, og presenteres på felles skjermer under hovedforhandlingen.

Digitale domstoler

Om prosjektet

Digitale aktorater og fengslinger er et prosjekt i Politidirektoratet og er en naturlig del av politiets digitaliseringsstrategi. Prosjektet skal levere løsninger for digitalisering av straffesaker slik at sakene kan overleveres digitalt til domstoler og advokater, og presenteres digitalt i fengslingsmøter og ved hoved- og ankeforhandlinger.

Prosjektet informerer og holder opplæring for politi og påtalemyndighet i bruk av digitale aktorater og fengslinger, samt har tett dialog med domstoler, advokater og andre samarbeidspartnere.

Kontakt prosjektet

E-post: politidirektoratet@politiet.no