Kontaktinformasjon

Telefon
75 58 90 00
E-post
post.nordland@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian (Bokmål)']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak.
Besøk oss her
Kongensgate 81, 8006 Bodø Vis i kart
Postadresse
Postboks 1023, 8001 Bodø
Organisasjonsnummer
983 999 999
Fakturaadresse
DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Dette skal stå på fakturaen
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (såkalt BID bestående av tre bokstaver og tre tall, f.eks. DET093)
Illustrasjon som viser Nordland politidistrikt

Om oss

Nordland politidistriktet dekker Gratangen kommune i Troms samt alle kommuner i Nordland, med unntak av Bindal kommune (som dekkes av Trøndelag politidistrikt). Politidistriktets hovedsete ligger i Bodø.

Aktuelt fra Nordland politidistrikt