Kontaktinformasjon

Telefon
75 58 90 00
E-post
post.nordland@politiet.no
[Missing text '/views/districtpage/structuredinfo/emailinformation' for 'Norwegian (Bokmål)']
E-posten må inneholde: fullt navn og hjemkommune eller hvor hendelsen fant sted. Oppgi også kontaktperson/saksbehandler hvis henvendelsen gjelder en konkret sak.
Besøksadresse
Kongensgate 81, 8006 Bodø Vis i kart
Postadresse
Postboks 1023, 8001 Bodø
Organisasjonsnummer
983 999 999
Fakturaadresse
Fakturamottak SI, Postboks 223, 8601 Mo i Rana
Fakturainformasjon
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (såkalt BID bestående av tre bokstaver og tre tall, f.eks. DET093)
Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Kontaktinformasjon

Telefon
800 40 008
E-post
stottesenter.nordland@politiet.no
Mer om støttesenteret

Besøksadresse Mosjøen:

Mosjøen politistasjon
Skjervgata 41, 8656 Mosjøen

Besøksadresse Bodø:

Bodø politistasjon
Kongens gate 81, 8006 Bodø

Illustrasjon som viser Nordland politidistrikt

Om oss

Nordland politidistriktet dekker Gratangen kommune i Troms samt alle kommuner i Nordland, med unntak av Bindal kommune (som dekkes av Trøndelag politidistrikt). Politidistriktets hovedsete ligger i Bodø.

Aktuelt fra Nordland politidistrikt