Organisering av politidistriktet

Øst politidistrikt er organisert i 12 enheter og staber:

 • To geografiske enheter, Romerike og Follo-Østfold, som består av det lokale politiet ved politistasjonene og lensmannskontorene
 • Syv funksjonelle enheter med spesialistfunksjoner innen etterforskning, forebygging, operativ tjeneste, etterretning, påtale, sivile gjøremål og forvaltning og fellestjenester for hele politidistriktet
 • Lederstøttestaber for HR/HMS, virksomhetsstyring og kommunikasjon

Ledelsen

 • Politimester Steven Hasseldal har bakgrunn fra politiet og Forsvaret. Han har vært politimester i Østfold og Sunnmøre, distriktsleder i UP og politistasjonssjef i Arendal. Hasseldal er utdannet politi, og har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School, topplederprogrammet fra Politihøgskolen, og studier innen juss og ledelse.
 • Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen er tidligere politimester i Follo politidistrikt, og sjeffor Politiets utlendingsenhet. Han har gått Politihøgskolen, og har også studert juridiske fag, administrasjon og ledelse. Visepolitimesteren er fast stedfortreder for politimesteren.

Ledergruppen består av:

 • PolitimesterJon Steven Hasseldal
 • Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen
 • Stab for virksomhetsstyring: Avdelingsdirektør Erik Ulfeng Hansen
 • Stab for kommunikasjon: Avdelingsdirektør Ann-Kristin Endal
 • Stab for HR/HMS: Avdelingsdirektør Britt Stine Strand
 • Felles enhet for påtale: Politiinsp. Mona Hertzenberg
 • Felles enhet for utlending og forvaltning: Politiinsp. Eli Fryjordet
 • Felles enhet for forebygging: Politiinsp. Camilla Giske
 • Felles enhet for etterforskning og etterretning: Politiinsp. Tommy Brøske
 • Felles enhet for operative tjenester: Politiinsp. Olav Unnestad
 • Geografisk driftsenhet Romerike: Politiinsp. Terje Didriksen
 • Geografisk driftsenhet Follo - Østfold: Politiinsp.John-Rune Lunder
 • Felles enhet for sivil rettspleie: Britt Hjeltnes
 • Politiets Sikkerhetstjeneste: Politiinsp. Geir Solem