Organisering av politidistriktet

Øst politidistrikt er organisert i

 • 12 enheter og staber
 • to geografiske enheter, Romerike og Follo-Østfold, som består av det lokale politiet ved politistasjonene og lensmannskontorene
 • syv funksjonelle enheter med spesialistfunksjoner innen etterforskning, forebygging, operativ tjeneste, etterretning, påtale, sivile gjøremål og forvaltning og fellestjenester for hele politidistriktet
 • lederstøttestaber har ansvar for HR/HMS, virksomhetsstyring og kommunikasjon

Ledelsen

 • Politimester Steven Hasseldal
  Politimesteren har sin bakgrunn fra politiet og forsvaret. Han har tidligere vært politimester i politidistriktene Østfold og Sunnmøre, og blant annet distriktsleder i Utrykningspolitiet og politistasjonssjef i Arendal. Hasseldal har en MPA –Master of Public Administration fra Copenhagen Business School, topplederprogrammet fra Politihøgskolen, studier innen juss og ledelse og er utdannet politi.
 • Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen.
  Visepolitimester Arne Jørgen Olafsen er tidligere politimester i Follo politidistrikt. Olafsen har også vært sjef for Politiets utlendingsenhet. Han har gått Politihøgskolen, og har også studert juridiske fag, administrasjon og ledelse. Visepolitimesteren er fast stedfortreder for politimesteren.

Ledergruppen består av:

 • politimester: Jon Steven Hasseldal
 • visepolitimester: Arne Jørgen Olafsen
 • avdelingsdirektør stab for virksomhetsstyring: Erik Ulfeng Hansen
 • avdelingsdirektør stab for kommunikasjon: Ann-Kristin Endal
 • avdelingsdirektør stab for HR/HMS: Britt Stine Strand
 • leder felles enhet for påtale: politiinspektør Jens Elsebutangen
 • leder felles enhet for utlending og forvaltning: politiinspektør Eli Fryjordet
 • leder felles enhet for forebygging: politiinspektør Camilla Giske
 • leder felles enhet for etterforskning og etterretning: politiinspektør Tommy Brøske
 • leder felles enhet for operative tjenester: politiinspektør Olav Unnestad
 • leder geografisk driftsenhet Romerike: politiinspektør Terje Didriksen
 • leder geografisk driftsenhet Follo - Østfold: politiinspektør John Rune Lunder
 • leder felles enhet for sivil rettspleie: Ikke tilsatt
 • leder Politiets Sikkerhetstjeneste: politiinspektør Geir Solem