Organisering av politidistriktet

Øst politidistrikt er organisert i 12 enheter og staber:

 • To geografiske enheter, Romerike og Follo-Østfold, som består av det lokale politiet ved politistasjonene og lensmannskontorene
 • Syv funksjonelle enheter med spesialistfunksjoner innen etterforskning, forebygging, operativ tjeneste, etterretning, påtale, sivile gjøremål og forvaltning og fellestjenester for hele politidistriktet
 • Lederstøttestaber for HR/HMS, virksomhetsstyring og kommunikasjon

Ledelsen

 • Politimester Ida Melbo Øystese
 • Visepolitimester Geir Solem

Ledergruppen består av:

Foruten politimester og visepolitimester, består politimesterens ledergruppe av lederne for de funksjonelle og geografiske driftenhetene, samt lederne av de tre støttestabene:

 • Stab for virksomhetsstyring: Politiinsp. John-Rune Lunder (fung)
 • Stab for kommunikasjon: Avdelingsdirektør Ann-Kristin Endal
 • Stab for HR/HMS: Avdelingsdirektør Britt Stine Strand
 • Felles enhet for påtale: Politiinsp. Agnes Beate Morland Hemiö (fung)
 • Felles enhet for utlending og forvaltning: Politiinsp. Eli Fryjordet
 • Felles enhet for forebygging: Politiinsp. Frode Larsen (fung)
 • Felles enhet for etterforskning og etterretning: Politiinsp. Frode Larsen
 • Felles enhet for operative tjenester: Politiinsp. Olav Unnestad
 • Geografisk driftsenhet Romerike: Politiinsp. Terje Didriksen
 • Geografisk driftsenhet Follo - Østfold: Politiinsp. Tommy Brøske
 • Felles enhet for sivil rettspleie: Britt Hjeltnes
 • Politiets Sikkerhetstjeneste: Politiinsp. Hege Naustdal