Besøksadresse
Stokkeveien 55, 3160 Stokke Vis i kart
Postadresse
Postboks 2073, 3103 Tønsberg

Åpningstider

Timeavtale
MandagMa08:15–18:00
TirsdagTi08:15–15:00
OnsdagOn08:15–15:00
TorsdagTo08:15–15:00
FredagFrStengt

Pass

Timebestilling på nett

Publikum skal bestille time på nett for å søke pass.

Passbilde

Ta med foto til barn under tre år.

Kølappsystem

Tast inn ditt bestillingsnummer automaten ved inngangen. Du vil da få en kølapp. Følg med på infoskjermene, som viser når det blir din tur.

Forsinket til time?

Ta kontakt med en saksbehandler når du kommer til oss.

Kontaktinformasjon

Telefon
488 87 081
E-post
post.sor-ost@politiet.no

Åpningstider

Alle som skal ha pass må bestille time. Det er ikke drop-in ved publikumssenteret i Stokke.

TimeavtaleTelefontid
MandagMa08:15–18:0009:00–14:30
TirsdagTi08:15–15:0009:00–14:30
OnsdagOn08:15–15:0009:00–14:30
TorsdagTo08:15–15:0009:00–14:30
FredagFrStengt09:00–14:30

Mer om pass Bestill eller endre time
Nødpass

Det er svært strenge regler for å utstede nødpass.

Kontakt publikumssenteret på forhånd og forklar din situasjon.

Det er ingen garanti for at politiet ved flyplassene utsteder nødpass tidsnok til at du når din opprinnelige flyavgang.

For å kunne utstede nødpass må man ha gyldig legitimasjon, to passbilder og reisedokumentasjon. Ved publikumssenteret i Stokke er det fotoautomat. Fotoautomaten tar både betalingskort og kontanter.

Kontaktinformasjon

Telefon
488 87 081
E-post
post.sor-ost@politiet.no
Mer om nødpass
Forvaltning - førerkort, våpen, tillatelser og bevilling

Politiets publikumssenter i Stokke behandler bl.a. våpensøknader. Les mer om slike tillatelser på siden for våpen.

Søknad om våpen sendes pr. post.

Kontaktinformasjon

Telefon
488 87 073
E-post
post.sor-ost@politiet.no

Åpningstider

TelefontidDrop-in
MandagMa09:00–11:0008:15–18:00
TirsdagTi09:00–11:0008:15–15:00
OnsdagOn09:00–11:0008:15–15:00
TorsdagTo09:00–11:0008:15–15:00
FredagFrStengtStengt

Opphold og utlendingssaker

Det er innført timebestilling ved utlendingsseksjonen ved Politiets publikumssenter, Stokkeveien 55.

Du må bestille time hos UDI for å få søknaden behandlet.

Skal du hente ditt norske statsborgervedtak eller ha stempel/ attestasjon på en garantierklæring kan du møte mandag-torsdag kl 1200-1500 og trekke kølapp.

Dersom du er registrert som utvandret i folkeregisteret krever vi at du legger frem en erklæring fra bostedslandets/oppholdslandets myndighet om at du ikke har ervervet statsborgerskap i dette landet.

Kontaktinformasjon

Telefon
488 80 015
E-post
post.sor-ost@politiet.no

Åpningstider

TimeavtaleTelefontid
MandagMa09:00–11:0009:00–11:00
TirsdagTi09:00–11:0009:00–11:00
OnsdagOn09:00–11:0009:00–11:00
TorsdagTo09:00–11:0009:00–11:00
FredagFrStengt09:00–11:00

Oversikt over opphold og asyl Bestill time i Søknadsportalen