Kontaktinformasjon

Telefon
77 79 60 00
Telefaks
77 79 60 01
E-post
post.troms@politiet.no
Besøk oss her
Stakkevollvegen 9, 9010 Tromsø Vis i kart
Postadresse
Postboks 6132, 9291 Tromsø
Organisasjonsnummer
974 769 425
Fakturaadresse
Troms politidistrikt, DFØ Fakturamottak, Postboks 4722 Torgarden, 7468 Trondheim
Dette skal stå på fakturaen
Bruk elektronisk faktura (EHF) og husk korrekt referanse (tre bokstaver og tre tall, eksempelvis: DET093)
Illustrasjon som viser Troms politidistrikt

Om oss

Politidistriktet dekker nesten hele Troms fylke. Distriktet er organisert i fem geografiske driftsenheter med tilsammen åtte lensmannskontor og to politistasjoner, samt fem funksjonelle driftsenheter og tre lederstøttestaber. Hovedkontoret ligger i Tromsø.

Aktuelt fra Troms politidistrikt