NC3 på Kripos søker deg som har politifaglig og/eller teknologisk kompetanse:

Over- og/eller senioringeniør

Politibetjent 1-3

Politioverbetjent/politiførstebetjent