Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Arbeidsoppgavene utføres ofte hos ditt nærmeste politi, men i større kommuner finnes det egne Namsmannskontorer.

Om oss

Politistasjoner og lensmannskontor som tilbyr tjenesten Namsmann og forliksråd har namsmyndighet. Politistasjonsjefen eller lensmannen fungerer som namsmann. På Svalbard fungerer sysselmannen som namsmann. Der det finnes Namsfogkontorer, fungerer Namsfogden som Namsmann.

Finn nærmeste namsmann og forliksråd

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.