Namsmannen har ansvar for sikring og tvangsinndrivelse av pengekrav. Arbeidsoppgavene utføres ofte hos ditt nærmeste politi, men i større kommuner finnes det egne Namsmannskontorer.

Finn nærmeste namsmann og forliksråd

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.