Ved utlendingsinternatet og interim familieenhet oppholder det seg personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Slik fungerer utlendingsinternatet

Internatet blir brukt for å sikre at personene kan bli returnert med tvang. De aller fleste er på utlendingsinternatet i mindre enn 24 timer. Politiet kan fengsle personene som bor der, for en lengre periode. Det kan de gjøre hvis det er nødvendig for å få til tvangsreturen eller for å gjøre identiteten til en person klar.

Internatet har 211 sengeplasser

Internatet består av 198 eneceller som blir brukt av enslige menn. Det er også 10 plasser for kvinner og 3 plasser for enslige mindreårige der. Til sammen er det 211 sengeplasser på internatet. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Avdelingen blir kun brukt når det er fare for at den innsatte kan skade seg selv eller andre. Når én plass på sikkerhetsavdelingen blir brukt, må én ordinær plass stå ledig. Det er fordi ingen skal være lenger enn nødvendig på sikkerhetsavdelingen.

Korte opphold

Driften av utlendingsinternatet er preget av at det skifter fort hvem som er innsatt. Personer blir innsatt døgnet rundt. De som er på internatet i over ett døgn, må jevnlig møte for retten. På internatet er heller ikke rehabilitering i fokus. Det er fordi formålet er at personene skal bli transportert ut av landet. De som bor på internatet i mer enn to uker, får likevel et tilbud om aktiviteter.

Helsetilbud til de som bor der

Utlendingsinternatet er bemannet med 1–2 sykepleiere på dagen, kvelden og i helger. Det er også mulig å treffe lege fem dager per uke. Legen er tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet hele året. I tillegg blir andre tilbud i helsevesenet brukt når det er nødvendig.

Slik får du kontakt med innsatte

For å besøke en innsatt må du ringe og avtale det på forhånd.

De som bor på internatet, har en ubegrenset mulighet til å snakke med advokaten sin på telefon. Det gjelder også kontakt med andre offentlige tjenester og representanten, hvis personen har krav på det. I tillegg har innsatte 42 minutters telefontid hver uke. Den kan de bruke til å snakke med venner og familie.

Slik fungerer interim familieenhet

Interim familieenhet ligger på Haraldvangen i Hurdal kommune. Familieenheten blir brukt til å internere barnefamilier i påvente av transport ut av landet. Enheten ble åpnet 30. desember 2017.

Familieenheten kan ha to barnefamilier boende til enhver tid. Maksimalt kan det bo 10 personer der. Hver familie har to rom og et eget bad, i tillegg til fellesarealer. Uteområdet har en stor terrasse, men det er også mulig å ta med barna til en lekeplass og en fotballbane på området.

Enheten har et sivilt preg. De ansatte bærer ikke uniform. Det er likevel et lukket internat. Det betyr at vinduer og dører blir låst. Men det er rom for familiene til å bevege seg fritt inne i bygget.

Et permanent familiesenter tar etter hvert over for familieenheten på Haraldvangen. På familiesenteret blir også enslige mindreårige internert.

Forskrift om Politiets utlendingsinternat