Ved utlendingsinternatet og interim familieenhet oppholder det seg personer som ikke har lovlig opphold i Norge.

Utlendingsinternatet

Internatet blir i hovedsak brukt for å sikre gjennomføring av tvangsreturer. De aller fleste er innsatt på utlendingsinternatet mindre enn 24 timer, men kan fengsles for en lengre periode hvis det er nødvendig for å få gjennomført tvangsreturen eller for å klarlegge identitet.

211 sengeplasser

Internatet består av 198 eneceller som blir brukt av enslige menn. Det er også 10 plasser for kvinner og tre plasser for enslige mindreårige. Til sammen er det 211 sengeplasser på internatet. Det er også en egen sikkerhetsavdeling. Avdelingen blir kun brukt når det er fare for at den innsatte kan skade seg selv eller andre. Når én plass på sikkerhetsavdelingen blir brukt, må én ordinær plass stå ledig, slik at ingen oppholder seg lenger enn nødvendig på sikkerhetsavdelingen.

Korte opphold

Driften av utlendingsinternatet er preget av høy utskiftning blant de innsatte. Det er døgnkontinuerlige innsettelser, og de som oppholder seg der over ett døgn fremstilles jevnlig for retten. Det er heller ikke et rehabiliteringsfokus, siden formålet er uttransport, men de som oppholder seg på internatet i mer enn to uker får et aktivitetstilbud.

Helsetilbud

Utlendingsinternatet er bemannet med 1-2 sykepleiere på dag, kveld og helg. Det er også mulig å konsultere lege fem dager per uke, samt at lege er tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet hele året. I tillegg benyttes selvfølgelig øvrige tilbud i helsevesenet når dette er nødvendig.

Kontakt med innsatte

For å besøke en innsatt må du ringe og avtale det på forhånd.

De som oppholder seg på internatet har ubegrenset mulighet til å snakke med sin advokat på telefon. Det gjelder også kontakt med andre offentlige tjenester, og hvis personen har krav på det, representant. I tillegg har innsatte 42 minutters telefontid hver uke, som de kan bruke til å snakke med venner og familie.

Interim familieenhet

Interim familieenhet er lokalisert på Haraldvangen i Hurdal kommune. Familieenheten brukes til internering av barnefamilier i påvente av uttransport, og ble åpnet 30. desember 2017.

Familieenheten har en kapasitet på to barnefamilier til enhver tid, og maksimalt 10 personer. Hver familie har tilgang på to rom og et eget bad, i tillegg til fellesarealer. Uteområdet består av en stor terrasse, men det er også mulig å ta med barna til en lekeplass og en fotballbane på området.

Enheten har et sivilt preg og de ansatte bærer ikke uniform. Det er likevel et lukket internat, noe som innebærer låste vinduer og dører, men hvor det er stor fleksibilitet for familiene med tanke på å bevege seg fritt inne i bygget.

Familieenheten på Haraldvangen blir etter hvert avløst av et permanent familiesenter, hvor også enslige mindreårige skal interneres.

 

Forskrift om Politiets utlendingsinternat

Årsrapport fra Tilsynsrådet for utlendingsinternatet