Du må registrere deg før du reiser inn og teste deg etter ankomst

  • Alle som reiser inn til Norge må registrere seg før ankomst til Norge, dette gjelder også norske borgere. Du må vise frem bekreftelsen på at du har registrert deg.
  • Alle som reiser inn til Norge må teste seg etter ankomst, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
  • Du må ha visum hvis du kommer fra et land med visumplikt til Norge.

Informasjon om innreiseregistrering, innreisekarantene, testing og koronasertifikat ved innreise, finner du på regjeringen.no.

Mer om innreise til Norge

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet eller nasjonalt ID-kort med reiserett på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.