Reise til Norge

Til listen over grenseoverganger som er lovlige å bruke ved innreise til Norge (helsedirektoratet.no)

Grenseovergangssteder som ikke er i denne oversikten er ulovlige å bruke ved innreise til Norge, selv om de ikke er fysisk sperret.

Også reisende med koronasertifikat må bruke en av grenseovergangsstedene i oversikten. Du er ikke unntatt grensekontroll på grunn av koronasertifikatet. Politiet skal kontrollere alle som reiser, også de som har koronasertifikat. 

Det er straffbart å reise inn i Norge andre steder enn på grenseovergangene som er lovlige å bruke. Politiet utfører jevnlige stikkontroller på grenseovergangssteder som er ulovlige å bruke.

På noen grenseoverganger får politiet bistand fra Tollvesenet og Forsvaret for å gjennomføre grensekontrollen.

Når du skal reise ut av Norge, kan alle grenseoverganger som ikke er fysisk sperret, brukes.

Unntak

Enkelte grupper reisende kan bruke grenseovergangssteder som ikke er på listen over godkjente passeringssteder. Se hvilke unntak som gjelder på regjeringen.no.

Råd til deg som skal kjøre over grensen

 • Ha ID-dokumentasjon og innreiseregistering i orden.
 • Er du fullvaksinert – ha koronasertifikat for EU/EØS (det blå) klart.
 • Husk at det kan bli kø. Unngå å reise på de mest trafikkerte tidene om du har mulighet.
 • Ha nok drivstoff/vær fulladet.
 • Senk skuldrene og ta det med ro.
 • Ha med mat og drikke i bilen, spesielt om du har med barn eller dyr.

Når er det størst fare for kø?

Viken

 • Svinesund: For å unngå at det skal bli for lange køer oppfordrer vi til å ta i bruk hele døgnet. Hvis det er mulig, planlegg for grensepassering ved Svinesund mellom kl 24:00 til 10:00.

Innlandet

 • Magnormoen, Riksåsen og Støa: Mest trafikk mellom kl. 13:00 og 19:00 fra mandag til lørdag.

Troms og Finnmark

 • Kilpis/Helligskogen: Grenseovergangen ved Kilpis/Helligskogen er åpen 24/7. Det er lengst ventetid mellom kl. 08:00 og 20:00. Vi oppfordrer de som har mulighet, til å komme utenom dette tidsrommet.
 • Neiden: Kø på finsk side før åpning av grensen. Rush fra kl. 08:00 til ca. 10:00. Jevnt trykk på dagtid, men rolige kvelder.
 • Polmak: Kø på finsk side før åpning. Jevnt høyt trykk gjennom hele dagen.
 • Karigasniemi: Kø på finskside før åpning. Rush fra ca. kl 08:00 til ca. 09:00. Jevnt trykk resten av dagen.
 • Kivilompolo: Kø på finsk side før åpning. Rush fra ca. kl 08:00 til ca.10:00. Jevnt trykk resten av dagen.

Trøndelag

 • Murumoen (FV74): Jevn flyt på nåværende tidspunkt.
 • Storlien (E14): Mest trafikk mellom kl. 14:00 og 21:00.
 • Vauldalen (FV31): Mest trafikk mellom kl. 10:00 og 15:00.

Nordland

Det er mest trafikk på grenseovergangene i Nordland på dagene onsdag, fredag og søndag.

 • Bjørnfjell: Mest trafikk mellom kl. 12:00 og 20:00
 • Junkerdal: Mest trafikk mellom kl. 11:00 og 13:00 / 15:00 og 18:00
 • Umbukta: Mest trafikk mellom kl. 12:00 og 20:00

Rogaland

 • Risavika havn: Fare for kø ved ankomst av båt fra Danmark.
 • Stavanger lufthavn: Fare for kø ved ankomst av fly lørdager kveld.

Reisende som kommer til Norge med fritidsbåt må melde seg for grensekontroll ved ett av de 11 godkjente grenseovergangsstedene langs kysten.

De reisende skal straks melde seg for grensekontroll ved politistasjonen på det aktuelle anløpsstedet. Det er det samme test- og karanteneregelverket som gjelder som for reisende med bil og fly. 

Godkjente grenseovergangsstedene for grensekontroll av reisende som kommer til Norge med fritidsbåt:

 • Hammerfest
 • Tromsø
  Vakttelefon: 40 44 10 12
  Åpningstid: Man.–fre: 08:0020:00, lør.-søn: 09:0017:00
  E-post: crew.passengers.troms@politiet.no
 • Bodø
 • Trondheim

  Sted: Reisende skal melde seg ved grensekontrollen ved Trondheim lufthavn Værnes senest 24 timer før ankomst Trøndelag
  Vakttelefon: +47 48 16 22 80
  E-post: gk.vaernes@politiet.no
  Åpningstid: Man.fre: 08:15-23:30, lør.søn: 14:3023:30

 • Ålesund
  Sted: Brunholmkaia i Ålesund sentrum

  Vakttelefon, havn: 95 88 34 00 (24/7)
  Åpningstid grensovergangssted: 08:00–22:00, Ålesund politistasjon Øvre Strandgate 40. Telefon 02800

 • Bergen

  Sted: Ta kontakt med grenseseksjonen ved Bergen lufthavn Flesland
  Vakttelefon: 95 85 89 39
  E-post: bcp.bgo@politiet.no
  Åpningstid: 08:00–23:00

 • Stavanger
  Reisende må melde seg for politiet v/ Stavanger lufthavn i åpningstiden 08:00–22:00.
  E-post: bcp.svg@politiet.no
 • Kristiansand

  Sted: Kristiansand gjestehavn
  Vakttelefon: 38 13 63 10
  Telefontid: 08:00–22:00 (ring for å avtale oppmøtetid for ankomst)

 • Sandefjord
  Sted: Framnes kai 5, ved Verkstedsveien 6, 3222 Sandefjord. (pos N: 59° 07.119' Ø: 10° 13.692)
  Vakttelefon: 91 72 08 99
  Telefontid: 08:00–23:00 (ring for å avtale oppmøtetid for ankomst)
 • Oslo havn
 • Halden/Sponvika
  Sted: Sponvika v/Skip og Service AS, Fjordveien 2, 1794 Sponvika (59*05'29.6"N 11*13'57.9"E)
  Åpningstid: 12:00–18:00
  Kontakttelefon: 02800/evt. sentralbord: 64 99 30 00

Unntak

Dersom man går om bord i en båt i Norge som krysser territorialgrensen, men kun oppholder seg i fartøyet til man ankommer Norge igjen – og uten at andre passasjerer stiger på - eller man går i land i utenlandsk havn, faller man utenfor kravet om grensekontroll og testing.

Denne endringen i forskriften gjelder fra og med 21. juni til og med 30. september 2021.

 

Når du ankommer grensen for kontroll ved innreise til Norge, skal du trykke på knappen vis kontrollside, og så kontrollsiden EU/EØS. Denne skal du vise til politiet når du passerer grensen inn til Norge.

Tar du utskrift av koronasertifikatet? Pass på at du skriver ut kontrollsiden EU/EØS.

Mer informasjon om koronasertifikatet (helsenorge.no) 

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett er de eneste norske reise– og ID-dokumentene som er gyldig i utlandet. ID-kortene er kun gyldig i EU-/EØS-landene og Sveits. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet eller nasjonalt ID-kort med reiserett på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Mer informasjon om pass og nasjonalt ID-kort.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede.

Klage på bortvisning

Du kan levere skriftlig klage til politiet innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.

Reise ut av Norge

Når du skal reise ut av Norge, kan alle grenseoverganger som ikke er fysisk sperret, brukes.

For informasjon om innreise til Sverige, se nettsidene til svensk politi.

Les mer om innreise til Finland på UDs nettsider.