Stadig flere blir utsatt for svindel på nettet. Det er imidlertid få som anmelder denne type kriminalitet til politiet.

Har du blitt utsatt for svindel?

Dersom du har blitt svindlet er det viktig at du anmelder forholdet til politiet så fort som mulig. På internett er spor flyktige og forsvinner fort, en god start på etterforskningen kan ha stor betydning for saken.

Ellers anbefaler vi deg å ta kontakt med bank og forsikringsselskap. Dersom pengeoverføringen nettopp har funnet sted, ring banken umiddelbart og forsøk å stanse overføringen.

Kontakt lokalt politi

 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Mange opplever å få e-post, SMS eller blir oppringt fra personer som utgir seg for å representere kjente tjenestetilbydere.

Den vanligste formen for nettsvindel er trolig e-post med lenker, der avsenderen ønsker at du trykker på lenken eller ber deg fylle ut personsensitive opplysninger.

Utover etterspørsel av personsensitive opplysninger opplever noen å bli instruert til å utføre tastetrykk som gir personen tilgang til datamaskinen.

Andre skaffer seg tilgang til sensitive personopplysninger eller penger via datakriminalitet slik som hacking eller identitetstyveri.

Et annet fenomen er seksuell utpressing på nett.

 • Bruk virusprogram og brannmur.
 • Ikke klikk på lenker i e-post. Banken din sender deg ikke e-post med lenker du må klikke på.
 • Sjekk om nettadressen eller e-postadressen er seriøs og til å stole på.
 • Sjekk alle lenker ved å ta musepekeren over lenken og studer adressen som kommer opp – kan du stole på den?
 • Ikke oppgi sensitive personopplysninger eller betalingsinformasjon ved henvendelser om dette.
 • Skal du taste inn personlige opplysninger i en nettside, se etter det grønne hengelåsikonet helt til venstre i nettleserens adressefelt. Er det ikke der, er det fare på ferde.
 • Sjekk språket og rettskrivingen. Mange svindlere holder til i utlandet og må bruke oversettelsesprogrammer for å skrive norsk, noe som ofte fører til dårlig rettskriving og grammatikk. Mange feil tyder på at noe er galt.
 • Høres det for godt ut til å være sant, så er det som regel det. Du har trolig ikke vunnet det milliardlotteriet i utlandet som du aldri har hørt om eller spilt på.
 • Ikke la deg stresse av nettsider som teller ned til du utfører en handling. En e-post må ikke besvares på sekundet.
 • Synes du noe skurrer, ta deg tid til å lese en gang til. Ring for eksempel til avsenderen av e-posten for å høre om de faktisk har sendt deg en e-post.

Råd fra Politiets Nettpatrulje:

Nettsvindel-saker blir etterforsket. Hvilke saker som prioriteres avhenger av blant annet omfang, forholdets art og alvorlighetsgrad. I store nettsvindel-saker har gjerningspersonen mange fornærmede, gjerne over hele verden.

Saker kan bli henlagt fordi man ikke finner flere spor etter gjerningspersonen, men vil kunne gjenåpnes dersom gjerningspersonen skulle bli identifisert på et senere tidspunkt. En anmeldelse vil alltid bli registrert og kan være en viktig brikke i et stort puslespill.

Dersom du ønsker å anmelde forholdet anbefaler vi deg å ringe til ditt lokale politi. Forklar politiet hva som har hendt og avtal tidspunkt for når du kan komme og anmelde forholdet.

Det er viktig at du gir nok informasjon til politiet slik at de har et godt utgangspunkt til å vurdere situasjonen. Det er også mulig å møte direkte opp hos ditt lokale politi for å anmelde forholdet.

Når du skal anmelde forholdet er det fint om du tar med deg alle opplysninger du har om det som har hendt.

Du må gjerne sikre all kommunikasjon, brukerkontoer, fil- og pengeoverføringer med skjermbilder eller lignende. Det er ulike måter å sikre informasjon på og hva som er best avhenger av hva man skal sikre. Her er to eksempler på sikringsmetoder:

 • Trykk på "Print screen" på tastaturet og datamaskinen tar bilde av det som er på skjermen.
 • Trykk på alternativet "Skriv ut" og velg alternativet som foreslår å skrive ut til PDF-format
 • Lenker eller lengre tekst kan gjerne kopieres inn i et tekstdokument

Synes du dette er vanskelig, eller er du usikker på hva som er relevant for politiet, ta gjerne med deg enheten, f.eks. mobilen, til politiet så kan de sørge for at nødvendig informasjon blir sikret.

Nettsvindel anses som et internasjonalt problem og vil i mange tilfeller kreve internasjonalt samarbeid mellom politi og tjenestetilbydere. Utover etterforskning, søker politiet å forebygge nettsvindel.

Det er en av politiets fremste oppgaver å forebygge kriminalitet, noe som blant annet gjøres gjennom informasjonsutveksling og rådføring. Politiet har hatt flere informasjonskampanjer og uttalelser i media i den hensikt å opplyse om og forebygge at noen blir utsatt for slik kriminalitet.