Reise og grensepassering

Hvis du har fritidseiendom i en annen kommune enn der du bor, er det forbudt å overnatte der. Forbudet gjelder i første omgang til 13. april, og skal bidra til å minske presset på helsetjenestene under koronautbruddet. 

Det er åpnet for å dra til hytta på dagstur for å gjennomføre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn. Det er også åpnet for at personer i karantene som bor sammen med en som er bekreftet smittet av koronaviruset, kan bo på fritidseiendommen så lenge den smittede er i isolasjon.

Du kan lese mer om innføringen av hytteforbudet på regjeringen.no.

Ja, du kan reise på hytta for å måke taket. Det er åpnet for å dra til hytta på dagstur for å gjennomføre strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn.

Du kan lese mer om innføringen av hytteforbudet på regjeringen.no.

Forbudet om å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn der du bor, skal bidra til å minske presset på helsetjenestene under koronautbruddet. Politiet oppfordrer til at du ikke finner omveier rundt dette forbudet.

Forbudet om å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn der du bor, skal bidra til å minske presset på helsetjenestene under koronautbruddet. Politiet oppfordrer til at du ikke finner omveier rundt dette forbudet.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Du kan lese mer om Utenriksdeprtamentet sine reiseråd på regjeringen.no

Alle reisende som drar til eller fra Norge må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. For norske statsborgere er pass eneste gyldige id- og reisedokument utenfor Norden. Dette gjelder både på flyplasser, havner og grenseoverganger langs veiene.

Politiet anbefaler at du tar med deg passet på reiser også innenfor Norden for å lette grensekontrollen.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, og når du kommer inn til Norge igjen må du i karantene i 14 dager. Du kan lese mer om grensepassering og karantene på regjeringen.no

Ja, det kan du. Hvis du krysser grensen mellom og Norge og Sverige eller Norge og Finland under reise mellom bolig og arbeidssted er du unntatt karanteneplikt. Les mer om å krysse grensen i forbindelse med arbeid på regjeringen.no

Ja, du kommer inn i Norge, norske borgere blir ikke bortvist. Du må i karantene i 14 dager fra den dagen du kommer til Norge. Du kan lese mer om reglene for innreise til Norge på regjeringen.no.

Utvisning og bortvisning er virkemidler myndighetene kan benytte for å nekte utlendinger innreise til eller opphold i Norge. Bortvisning er et vedtak om å nekte en utlending adgang til Norge på grensen eller påby vedkommende å forlate landet.

De fleste vedtakene om bortvisning blir fattet av politiet, men også utlendingsdirektoratet kan fatte bortvisningsvedtak. Personer som er bortvist vil få adgang til Norge når bortvisningsgrunnlaget ikke lenger er til stede. Du kan lese mer om grensekontroll, innreise og bortvisning på regjeringen.no.

Du kan levere skriftlig klage til politiet på e-post eller per post innen tre uker etter at du ble bortvist. Politiet vil se på saken din på nytt, og vurdere om de skal gjøre om vedtaket, eller sende saken videre til UDI. UDI vil ta en endelig avgjørelse i saken din.

 

Opphold og asyl

Åpningstider og kontaktinformasjon

Politiets publikumstjenester er stengt for oppmøte til og med 13. april. Politiet følger myndighetenes anbefalinger. Vi oppdaterer informasjonen her når vi vet når vi kan åpne igjen.

Dersom du har en timeavtale hos politiet i perioden 13. mars til 13. april skal du ikke møte hos politiet. Da har vi stengt på grunn av koronaviruset. Politiet følger myndighetenes anbefalinger. Vi oppdaterer informasjonen her når vi vet når vi kan åpne igjen.

Ja, du kan ringe politiet. Vi har kun stengt for oppmøte, våre telefoner er åpne som normalt. Her finner du telefonnummer til ditt nærmeste politi.

Pass

Hvis passtimen din er avlyst må du bestille ny passtime her. Legg inn postnummer eller sted i steg 1, så får du opp ditt nærmeste passkontor med lenke til timebestilling på nett. Alle passkontor er stengt. Det er ikke mulig å bestille ny passtime for perioden 13. mars til 13. april. Politiet kan dessverre ikke sette opp ny passtime for deg.

Hvis du hadde fått passtime i perioden 13. mars til 13.april er passtimen din avlyst. Passtimer etter 13.april er foreløpig ikke avlyst, men passkontorene kan bli stengt lenger. Da vil også timer etter 13. april bli avlyst. Vi oppdaterer informasjonen når vi vet mer om dette.

Du kan endre eller avbestille passtimen din. Følg lenken du har fått i SMS-bekreftelsen da du bestilte passtime. Alle passkontor er stengt til og med 13. april. Det er derfor ikke mulig å endre til en time før 14. april. Passkontorene kan bli stengt lenger. Vi oppdaterer informasjonen når vi vet mer om dette.

Du bestiller ny passtime her. Legg inn postnummer eller sted i steg 1, så får du opp ditt nærmeste passkontor med lenke til timebestilling på nett. Alle passkontor er stengt. Det er derfor ikke mulig å bestille ny passtime for perioden 13. mars til 13. april. 

Hvis du trenger nødpass, må du ringe til sentralbordet (02800) i ditt politidistrikt for å få nærmere informasjon om oppmøtested og oppmøtetid.

Hvis du er i utlandet og trenger nytt pass for å komme deg hjem til Norge, må du ta kontakt med den norske ambassaden eller konsulatet i landet du befinner deg. Her finner du oversikt over alle norske ambassader og konsulater.

Politiattest

Før du søker om politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Vedrørende  helse og omsorgstjenester, omfavner denne lovhjemmelen kun personer som utfører helse- og omsorgstjenester.

Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag.

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Før du søker om en politiattest må du få en bekreftelse fra din oppdragsgiver. Du må søke om politiattest digitalt siden du jobber for et prioritert område og trenger attesten raskt. Hvis du har digital postkasse, leveres attesten dit. Hvis du ikke har digital postkasse, må du opprette en. Behandlingstiden er ca. 1 dag

Levere anmeldelse

Dersom forholdet er så alvorlig at det ikke kan vente, og heller ikke kan anmeldes digitalt, kan du ringe politiet på 02800. Er du i nød og har behov for øyeblikkelig hjelp, ring politiet på 112.

Har du vært utsatt for en kriminell handling, det kan for eksempel være vold eller seksuelle overgrep, kan du også kontakte støttesenteret for kriminalitetsutsatte for å få hjelp og veiledning, blant annet til å anmelde forholdet. Støttesenteret er tilgjengelig på telefon 800 40 008 mandag til fredag klokken 08:00 til klokken 15:30.

Noen forhold kan anmeldes digitalt, for eksempel tyveri av gjenstander på offentlig sted, eller skadeverk på privat eiendom, bil eller båt. Anmeld tyveri og skadeverk digitalt her. Publikum oppfordres til å benytte seg av denne løsningen så langt det er mulig.

Dersom forholdet er så alvorlig at det ikke kan vente, og heller ikke kan anmeldes digitalt, kan du ringe politiet på 02800. Er du i nød og har behov for øyeblikkelig hjelp, ring politiet på 112.

Vi jobber med å finne en løsning for at publikum skal kunne anmelde flere forhold digitalt, og anbefaler at du følger med på politiet.no.

Vanlig e-post er ikke kryptert, og dermed kan innholdet sees av en tredjeperson. Dette er ikke sikkert, og vi anbefaler at du ikke gjør det.

Vi jobber med å finne en løsning, og anbefaler at du følger med på politiet.no.

Siden politiet foreløpig holder stengt, får du ikke levert anmeldelsen. Derfor må du sende tapsmelding sammen med kopi av legitimasjon på e-post til Statens vegvesen. Statens vegvesen sender deg nytt skilt til adressen du er registrert med i folkeregisteret. 

Du må selv anmelde stjålet/mistet bilskilt hos politiet når det igjen blir mulig.

Namsmann, forliksråd og gjeldsordning

Nei, alle møter er avlyst. Ta kontakt med forliksrådet på telefon hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om når du skal møte opp.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Nei, namsmannen gjennomfører ikke uteoppdrag nå. Ta kontakt med namsmannen hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om saken din.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

  • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
  • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Jobb i politiet

Bøter og straffereaksjoner

Politiet ber alle om ikke å reise på hytta, men holde seg hjemme og rette seg etter gjeldende smitteverntiltak. Politiet ønsker så langt det går å tilnærme seg situasjonen gjennom forebygging, råd og veiledning. Åpenbare brudd på smittevernloven vil bli tatt på alvor og kan straffeforfølges.

Politiet ber om at alle retter seg etter de smitteverntiltakene som gjelder. Vi trenger en nasjonal dugnad for å håndtere en alvorlig pandemi i Norge. Politiet ønsker så langt det går å tilnærme seg situasjonen gjennom forebygging, råd og veiledning. På den måten kan politiet også bruke mest mulig av sine ressurser til å forebygge og bekjempe alvorlig kriminalitet. Åpenbare brudd på smittevernloven vil bli tatt på alvor og kan straffeforfølges.