Automatisk trafikkontroll er et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvar for oppsett og drift av fotoboksene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Utstyr og måling i boksene

Fotoboksene er testet og godkjent av Justervesenet. Det er lagt inn en feilmargin i målingen slik at farten som registreres er noe mindre enn den virkelige farten.

Det er Statens vegvesen som er ansvarlige for å sette opp og drifte fotoboksene. Informasjon om selve utstyret og punktmålingene finner du på nettstedet til Statens vegvesen.

Vi kan ikke gi deg opplysninger om det er tatt bilde av kjøretøyet før saken er behandlet.

Hvis du lurer på om du ble tatt bilde av i en fotoboks kan det gå tre uker før du eventuelt hører fra politiet.

Hvis du har kjørt for fort

Dersom kjøretøyet er registrert i en fotoboks kan det ta tre uker fra et bilde er tatt til eier eller fører mottar varselbrev eller forenklet forelegg fra politiet. Det er fører av bilen som skal straffes, ikke bileieren.

Selve bildet

Politiet leverer ikke ut bildet, men dersom det ikke var du som kjørte bilen kan du kontakte politiet for å få se bildet på en politistasjon. Du må ha med ID og varselbrevet du har fått.

Politiet prioriterer kontroll av strekninger hvor det skjer mange ulykker.

Metodene politiet benytter for å kontrollere fart er:

  • stasjonære og mobile fartskontroller med sivile og uniformerte patruljer 
  • automatisk trafikkontroll (ATK) ved bruk av fotobokser

Strekninger for prioriterte fartskontroller (PDF)

Ønsker du at politiet gjør en fartskontroll?