Fartskontroller er viktig for å få tatt ut de som bryter fartsgrensene eller kjører for fort etter forholdene. Høy fart var en medvirkende faktor til mange alvorlige ulykker. Men utviklingen går heldivis i riktig retning. Gjennomsnittsfarten går ned på norske veier og en stadig færre kjører for fort.

Fartsgrenser og kjøreforhold

Alle som ferdes i trafikken skal vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien. Som fører av kjøretøy er du pliktig til å kjøre forsvarlig, slik at det ikke oppstår fare for deg selv eller andre som ferdes i trafikken. Du må avpasse farten etter forholdene på stedet. Det betyr at du kan bli nødt til å kjøre langt under skiltet fartsgrense dersom det er tåke, store nedbørsmengder, isete og glatt vegbane. Alle trafikanter skal unngå å hindre eller forstyrre trafikkavvklingen unødig.

Metoder for å kontrollere fart

Politiet kan kontrollere fart på flere måter:

  • stasjonær fartskontroll ved hjelp av laser, gjennomsnittsfartsmåler eller andre tekniske hjelpemiddel
  • mobil fartskontroll med sivile og uniformerte patruljer
  • automatisk trafikkontroll (ATK) ved bruk av fotobokser

Fartskontroller på ulykkesutsatte strekninger

Fartskontroller rettes spesielt inn mot ulykkesstrekninger, risikogrupper og risikofaktorer. Målet er å gjennomføre kontroll på steder, til tider og mot miljø der gevinsten er størst. Det er derfor viktig å innhente kunnskap om blant annet ulykkesutsatte strekninger, årsakssammenhenger, utsatte grupper og kjørekultur. Denne kunnskapen kan si noe om hvilke metoder som er best egnet for å avdekke de mest trafikkfarlige forholdene.

Ungdom i risikogruppen

Den mest sårbare gruppen er unge menn. Målet er å endre atferd hos disse yngste, minst erfarne og risikovillige sjåførene. Tiltakene bør derfor i stor grad rettes inn mot denne gruppen for å redusere antall unge liv som går tapt. Det er viktig at konsekvensene av fartskontrollene har størst mulig preventiv virkning.

Ønsker du fartskontroll der du bor?

Finn ditt politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.