Du kan likevel bruke mobiltelefonen under kjøring til å starte opp, gjennomføre eller avslutte en samtale, når mobiltelefonen er håndfri eller plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig montert ikke langt unna rattet. Den skal også være så nær sjåførens synsfelt under kjøring som mulig. Holderen kan også være en del av kjøretøyets originale innredning.

Blir du tatt for ulovlig bruk av mobilen, vil du få et forenklet forelegg og tre prikker. Fører med prøveperiode, får seks prikker.

Les mer: