Du kan likevel bruke mobiltelefonen under kjøring når mobiltelefonen  er håndfri eller plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig montert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært sjåførens synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets originalinnredning.

Boten for å bruke mobiltelefonen på feil måte er kr 1.650.

Regelverk: