Du kan likevel bruke mobiltelefonen under kjøring når mobiltelefonen er håndfri eller plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig montert ikke langt unna rattet. Den skal også være så nær sjåførens synsfelt under kjøring som mulig. Holderen kan også være en del av kjøretøyets originale innredning.

Bruker du mobiltelefonen på feil måte? Da er boten 1 700 kr i bot samt 2 prikker i førerkortet.

Hva sier loven?