I overgangen mellom årstidene er det store forskjeller på vegforholdene i Norge fra nord til sør og fra by til fjell. Tidspunkter for å legge om til sommer- eller vinterdekk, kommer blant annet an på:

  • hvor i landet du befinner deg; det er ulike tidspunkter som gjelder i nord og sør etter loven og i tillegg avhenger det av føreforholdene
  • hvor du har planer om å kjøre i relativ nær fremtid

Hensynet til trafikksikkerheten er den avgjørende faktoren i det enkelte tilfellet. I de fleste tilfellene vil det nok være en større risiko å kjøre med dekk uten tilstrekkelig veggrep på glatt føre, enn å kjøre med vinterdekk på tørr asfalt. UP håndhever reglene med godt skjønn i overgangsperiodene.

Når kan du bruke piggdekk?

For Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 16. oktober til 1. mai, for resten av landet er det fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag. Men, skal du på fjellet eller et sted hvor forholdene gjør det nødvendig er det lov å sette på piggdekk både før og etter tidligere nevnte datoer.